The Hotness
Games|People|Company
Sherpa
In a Den of Vipers
FU: the Free, Universal RPG
Fury of Shadow
TimeWatch
Broodmother SkyFortress
Wicked Fantasy Factory #2: Against the Iron Giant
Legacy of Disaster
The Unofficial Species Menagerie
Baker Street: Roleplaying in the World of Sherlock Holmes
Dungeons & Dragons Starter Set
The Whispering Road
Pulp Cthulhu
Rockerboys & Vending Machines
Godlike
Masks of Nyarlathotep (3rd & 4th edition)
Dragon (Issue 352 - Feb 2007)
Fiasco
Hillfolk
Mouse Guard Roleplaying Game Boxed Set (Second Edition)
HeroForge
Blood in the Chocolate
Resurrection of the King
Rifts Sourcebook 2: The Mechanoids
Arcana Exxet: Secretos de lo Sobrenatural
Puppetland (Revised)
Storm King's Thunder
The Glory Road (Issue 1)
Dungeon Masters Guide (AD&D 1e)
Shadowrun
ΑΓΩΝ
Delta Green
Dungeons & Dragons Basic Set (Second Edition)
B1: In Search of the Unknown
The New Easy-to-Master Dungeons & Dragons Game
The Great Pendragon Campaign
Menzoberranzan
Lankhmar
X-treme Dungeon Mastery
The Burning Wheel Fantasy Roleplaying System (Gold)
Fate Accelerated
World War Cthulhu: The Darkest Hour
Ryuutama: Natural Fantasy Role Play
The Fugue System
Star Wars: Force and Destiny Beginner Game
Pathfinder Society Scenario 6-08: The Segang Expedition
Amazing Roleplaying Games: 193Q
XXXI
Doors to Darkness
The Black Hack
GeekGold Bonus for All Supporters: 119.19

7,201 Supporters

$15 min for supporter badge & GeekGold bonus
45.4% of Goal | left

Support:

Armie Apokalipsy (2012)

Average Rating: 4.50/10
RPG Item Rank: N/A
Information
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2012
Primary Name
Armie Apokalipsy
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 139808
Versions
Pg. 1
Nick: 
First and second printing
Publisher: 
Year: 2012
Soft Cover
ISBN-13: 978-8389765017
232 pages
Size: Letter
Polish
View
Corrections
Link Image
Nick: 
PDF Version
Publisher: 
Year: 2012
Soft Cover
ISBN-13: 978-8389765017
234 pages
Size: Letter
Polish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Publisher's blurb:

Świat się kończy. To już ostatnie tchnienie. Nawet do szarych ludzi dociera przerażająca świadomość nieuchronnej apokalipsy. Nikt z postronnych nie zdaje sobie jednak sprawy z prawdziwej stawki, o jaką toczy się wojna. Pod ciężkim od ołowianych chmur niebem, na dachach wieżowców, pośród zatłoczonych ulic, w podziemnych kompleksach anielskie Zastępy przelewają krew, by wypełnić powierzone im przez Patronów zadanie – pokonanie Wroga i jego przerażających hufców. Bitwa już się rozpoczęła. Jej wynik przesądzi o wszystkim. Przebudzone w ludzkich ciałach anioły są jednak wystawione na liczne pokusy, które niesie ze sobą współczesny świat. Mimo, że płonie w nich światło Najwyższego, nie są pozbawione słabości zwykłego człowieka. Emocje i namiętności nieuchronnie prowadzą do grzechu,a grzech to pierwszy krok na drodze do upadku…

Armie Apokalipsy to gra fabularna dla pełnoletnich graczy. Jej akcja rozgrywa się w świecie bliźniaczo podobnym do naszego, w którym anioły zostały zesłane z niebios, by stanąć naprzeciw sił Wroga w ostatecznej bitwie. Gracze wcielają się w role skrzydlatych wojowników o nadludzkiej mocy, którzy dzielą czas między epickie starcia z piekielnymi hordami, politykę i intrygi w anielskiej społeczności, a korzystanie z uroków nowej, cielesnej egzystencji.

Uwaga: Gra przeznaczona dla osób pełnoletnich!

and translation:

The world is ending. This is the last breath. Even common people see the frightening and impending apocalypse. None - however - realize true stakes if war. Under heavy clouds, on the roofs of skyscrapers, amidst the crowded streets, in the underground complexes angelic Orders shed blood to fulill entrusted to them by the Patrons tasks - to defeat Enemy and its terrifying armies. The battle has already begun. It's outcome will determine everything. Awakened in human bodies Angels, however, are exposed to many temptations which brings the modern world. Although their bear the Lifght of The One, they are not devoid of weaknesses of ordinary people. Emotions and passions inevitably lead to sin, and sin is the first step on the road to fall... 

Armie Apokalipsy (Armies of the Apocalypse) is a role-playing game for adult players. The action takes place in a world similar to our own, in which the angels were sent down from heaven to stand against forces of the Enemy in the final battle. Players take the role of winged warriors of superhuman power, who divide their time between the epic battle hordes of hell, politics and intrigue in angelic communities and using the charms of a new bodily existence. 

Note: The game is intended for adults only!

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
Pg. 5
AKTUALNOŚCI

...czyli co nowego w świecie gier

Edit
Pg. 31
ARMAGEDDON BEZ KOSTEK

ARMIE APOKALIPSY

Edit
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 4.50
Standard Deviation: 3.50
Num Views: 149
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 2
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.