The Hotness
Games|People|Company
CDM1: The Halls of the Dwarven Kings
The Frost Papers
Ten Candles
Strike Force
Mouse Guard Roleplaying Game Box Set
Curse of Strahd
A Dirty World
Curse of the Chthonians
Don't Walk in Winter Wood (Second Edition)
Player's Handbook (D&D 5e)
Dear Mr. Hadley (the Hallway Game)
Wings of Time
Noirlandia
Fiasco
Mythos Expeditions
The Mystery at Port Greeley
Fantasy AGE Bestiary
Journey to the City of Pearl
Dungeoneer's Survival Guide
REF3: The Book of Lairs
Montsegur 1244
Trail of Cthulhu
Dark Heresy
Nobilis (2nd edition)
Judge Dredd: The Role-Playing Game
Castles & Crusades Players Handbook
Judge Dredd
F.A.T.A.L.
PC3: The Sea People
Warhammer Fantasy Roleplay Core Set
Night Below
Microscope
Memorabilia, Programs, Catalogs and Other Sundry RPG Related Material
Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
Tales of the Space Princess
Ryuutama: Natural Fantasy Role Play
Dungeons & Dragons Starter Set
The Pale Lady
The Cthulhu Hack
City of Mist Starter Set
Albino Peacock
Random Solo Adventure: Halloween Ghost Story
Player's Handbook Errata
Super Powered Legends: Maverick
Shaintar Black Lantern Report: Adept Orders & Citadels
Dungeon Master's Guide (D&D 4e)
Fiend Folio
Out in the Black
Manual of the Planes
Dread
Information
Primary Name
Fajne RPG
Alternate Names
Website
wrong website?
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 26791
Description Edit | History

From website:

Czym są Fajne RPG?

Fajne RPG to marka, która łączy produkty dwóch największych polskich wydawnictw gier fabularnych – Kuźni Gier oraz wydawnictwa Gramel. Oba wydawnictwa osiągnęły sukcesy tak w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Pod naszym logiem ukazywać będą się zarówno wydawane przez nas tytuły zagraniczne, jak i zupełnie nowe, autorskie produkcje – nie tylko gry fabularne, ale też pozycje takie jak publikacje almanachowe.
Oprócz tego, Fajne RPG to grupa kreatywna, w której skład wchodzą twórcy, wydawcy, tłumacze, publicyści i fani gier fabularnych oraz tematów powiązanych. W dorobku członków naszego zespołu znajdują się m.in. Wolsung – polska gra fabularna utrzymana w konwencji steampunk’owej, jedyna polska gra fabularna, która z powodzeniem sprzedała się także za oceanem; polska edycja Savage Worlds - znanego na całym świecie uniwersalnego systemu do gry, którego linia wydawnicza rozrasta się dynamicznie za sprawą polskich twórców; wydani na zachodzie Adventurers! – przez długi czas na pierwszym miejscu listy bestsellerów serwisu RPGNow, gra odwołująca się do staroszkolnej stylistyki, a której polska wersja jest już w przygotowaniu; niezliczona ilość scenariuszy oraz publikacji i artykułów erpegowych, a także wiele projektów okołotematycznych (teksty do Światotworzenia, blogi polsko- i anglojęzyczne, konwenty, prelekcje i panele dyskusyjne). Osoby wchodzące w skład naszego zespołu pracowały też przy tak uznanych grach planszowych oraz karcianych jak Veto, przebojowy Alcatraz: The Scapegoat czy wydana przy okazji pierwszej komputerowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego – Wiedźmin: Przygodowa Gra Karciana.


Translation courtesy of Google:

What are Cool RPG?

Cool RPG is a brand that combines the products of the two largest Polish publishing role-playing games - Forge Games and Publishing Gramel. Both publications have achieved success both in Poland and internationally. Under our logo will appear both issued by our foreign titles, as well as new, original productions - not just role-playing games, but also items such as publications almanac.
In addition, Cool RPG is a group of creative, which includes authors, editors, translators, journalists and fans of role-playing games and related topics. The achievements of our team members are among Wolsung - Polish role-playing game kept in the convention steampunk'owej, Jedy on the Polish role-playing game, which successfully sold well overseas; Polish edition of Savage Worlds - the world famous universal system to play, the line publishing is growing rapidly thanks to Polish artists, handed over to the west Adventurers! - For a long time at the top of the list of bestsellers service RPGNow game referring to Staroszkolna design, and the Polish version is already in the pipeline ; countless scenarios and publications and articles erpegowych, as well as many projects okołotematycznych (texts to Światotworzenia, blogs Polish and English, conventions, lectures and discussion panels). The composition of our team also worked with such acclaimed board games and card games like Veto, hit Alcatra from : The Scapegoat is released on the occasion of the first computer adaptations of Andrzej Sapkowski - The Witcher: Adventure Card Game.

Company/Inititiative on polish market that combines the RPG efforts of publishers GIndie, Kuźnia Gier and GRAmel.

Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Genre:
Pg. 1 of 2 » 2
Rank 5953
Num Ratings 5
Average Rating 6.80
Num Owned 14
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2010
Rank 1068
Num Ratings 17
Average Rating 7.88
Num Owned 51
Prev. Owned 0
For Trade 3
Want in Trade 2
Wishlist 5
Comments 8
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2016
Rank 65
Num Ratings 100
Average Rating 8.10
Num Owned 218
Prev. Owned 15
For Trade 3
Want in Trade 8
Wishlist 21
Comments 24
Year Published 2005
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 7.33
Num Owned 21
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 2
Wishlist 1
Comments 3
Year Published 2012
Rank 1632
Num Ratings 18
Average Rating 7.28
Num Owned 112
Prev. Owned 0
For Trade 3
Want in Trade 2
Wishlist 7
Comments 9
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 5.00
Num Owned 5
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 2012
Rank 2198
Num Ratings 18
Average Rating 7.00
Num Owned 23
Prev. Owned 2
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 2
Comments 2
Year Published 2009
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2016
Rank 51
Num Ratings 76
Average Rating 8.26
Num Owned 272
Prev. Owned 3
For Trade 2
Want in Trade 3
Wishlist 10
Comments 14
Year Published 2012
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.