Description Edit | History

From the back of the cover:

Akcja Drogi ku chwale ma miejsce w niezwykłej, magicznej krainie, zwanej przez jej mieszkańców Państwem Środka - Zhongguo. Jest to potężne cesarstwo, założone kilkaset lat temu przez mitycznego władcę, rzekomo potomka bogów. Zhongguo stało się największą potęgą militarną, gospodarczą i ekonomiczną, jaka istnieje w tej części świata. Stolicą cesarstwa jest Wuhan - olbrzymia metropolia, zwana Miastem Tysiąca Snów. W jego centrum znajduje się wielki pałac, z którego surową ręką włada swoimi poddanymi Cesarz, Syn Światła.

Daleko na północ od Wuhan leży Tsiengtao, siedziba niewielkiego rodu Hunyuian. Miasto to do niedawna było jednym z wielu prowincjonalnych osiedli, sytuacja zmieniła się jednak kilkadziesiąt lat temu, wkrótce po zakończeniu wojny domowej, jaka trawiła Zhongguo. Przybyli do niego mistrzowie najsłynniejszych stylów walki i zbudowali tu swoje szkoły. Od tamtej pory Tsiengtao zwane jest Miastem Tysiąca Wojowników.

Właśnie w Tsiengtao ma miejsce akcja gry. Jest to niezwykle rozbudowany ośrodek miejski, pełen wspaniałych budynków, takich jak Browar Tsiengtao, pierwszy w całym cesarstwie, poprzez Ogrody Dzikiej Róży, na Jamie Smoka kończąc. W Tsiengtao lub jego okolicy znajduje się największa liczba szkół walki w całym cesarstwie, jest ich dwadzieścia trzy. W Państwie Środka znajduje się ich dwieście, a zatem w Tsiengtao mieści się ponad jedna dziesiąta z nich. To dlatego miasto zwane jest Miastem Tysiąca Wojowników.

Część Nowej Fali w Polsce.

and translation:

Action of the Droga ku chwale (The Road To Glory) takes place in an extraordinary, magical land, called by the inhabitants of the Middle Kingdom - Zhongguo. It is a powerful empire, founded several hundred years ago by a mythical ruler, allegedly a descendant of the gods. Zhongguo became the greatest military power, economic and economical, which exists in this part of the world. Wuhan is the capital of the empire - a huge metropolis called the City of a Thousand Dreams. In its center is a great palace, from which the crude hand of his subjects speak the Emperor, the Son of Light.

Far to the north of Wuhan is Tsiengtao, the seat of a small family Hunyuian. The city is, until recently, was one of many provincial estates, the situation changed, however, several years ago, shortly after the Civil War, which was consuming Zhongguo. There came the most famous masters of martial arts styles and built their own schools here. Since then Tsiengtao is called the City of a Thousand Warriors.

It is in Tsiengtao where action takes place. This is an extremely powerful urban center, filled with magnificent buildings, such as Tsiengtao Brewery, the first in the whole empire, Eglantine Gardens or Dragon's Cavern. In Tsiengtao and the surrounding area has the largest number of martial arts schools throughout the empire - twenty-three. In the Middle Kingdom there are two hundreds of them, therefore Tsiengtao features over one-tenth of them. That's why the city is called the City of a Thousand Warriors.

Part of New Style in Poland.

More Information Edit | History
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Genre:
Pg. 1
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 5.50
Num Owned 6
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2002
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 660
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.