Hide Content
Information
RPG: Hospiterror - Psycho Role Play
Primary Name
Hospiterror - Psycho Role Play
RPG Mechanic
Alternate Names
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 8373
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the cover:

...za wiecznie zamkniętymi drzwiami czai się dziwny świat. Ponoć mieszkają tam rozliczne bestie, a sufitu nie można dotknąć nawet siedząc na plecach Smiley'a. Dobra, żartowałem. Chyba żaden z was nie łyknął bajeczki o Świeckie Zewnętrznym. To kładźcie się teraz grzecznie do łóżek i zapnijcie pasy. Ja idę na obchód.

HOSPITERROR jest wyjątkowym połączeniem wizji, fantazji z realiami współczesnego świata. To system, o którym nie można powiedzieć fantasy, trudno rzec since-fiction, a jedyne pasujące do niego słowo to psycho... Gra toczy się wewnątrz trójpoziomowego budynku Zakładu Opieki nad Chorymi Psychicznie, w sennej wiosce Noville, w stanie Iowa, a jakże, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Gracze wcielają się w rolę kilku z 62 pacjentów tej zacnej placówki. Każdy bohater cierpi na kombinację przypadłości psychicznych rozświetlających jego życiowe ścieżki i, jak mówią plotki, będących przyczyną przetransferowania go na Oddział. Ostatecznym celem każdej rozgrywki jest uwolnienie się Zakładu - ponurego miejsca rządzonego przez Personel i nawiedzanego przez mitycznego Dyrektora.

and translation:

... behind permanently closed doors lurks a strange world. Apparently, many creatures live there, and you can't touch the ceiling, even while sitting on the Smiley's back. Okay, kidding. I guess none of you gulped fable about the Outside World. Be good, lay down now in beds and fasten your bed belts. I am going on a tour.

HOSPITERROR is a unique combination of vision, imagination with the realities of the modern world. System, which you can't call fantasy, it's hard to say science-fiction, and the only matching word is psycho ... The game takes place inside a three-level building, the Department of Psychiatric Nursing Care in the sleepy village Noville, Iowa, and how, in the United States of America. Players take the role of several of the 62 patients in this worthy institution. Each character suffers from a combination of psychological ailments illuminating his path in life and, as rumored, being the cause of transferring to the Department. The ultimate goal of each game is to free up the Department - a grim place ruled by the staff and the mythical haunted by the Director.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Hospiterror - Psycho Role Play
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 5.00
Num Owned 4
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2007
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 3.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 479
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.