The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Star Crossed
Art and Arcana: A Visual History
OSR Solo
Disciples of Bone & Shadow: Core Rules
Run Faster
The Fantasy Trip: Legacy Edition
Ticket of Leave #14: Hark, Now Hear the Sailors Cry
Ironsworn
D&D Essentials Kit
Beamswords and Bazookas
Ninth World Bestiary 3
Pathfinder Roleplaying Game Core Rulebook
The Engagement of Adelaide Endicott
Spookshow
Domains of Dread
HR5: The Glory of Rome Campaign Sourcebook
The Adventurer's Toolkit
Pathfinder Roleplaying Game: Beginner Box
Shadows of a Black Sun
The One Ring Roleplaying Game
Dungeon Master's Guide (D&D 5e)
Numenera: Starter Set
The Wizard's Scroll (Issue 1)
Amazing Tales
Thousand Year Old Vampire
100 Books to Find on a Pugmire Bookshelf
The Sunken Village of Little Corth
MH-13: Decades: One-Shot Adventures
Highfell
Escape from the Coven of the Setting Sun
GMaid
Through Ultan's Door (Issue 2 - Jun 19)
MHHA-3: Infinity Warriors
Blightburg
Players Handbook (AD&D 1e)
Dungeon Masters Guide (AD&D 1e)
Monster Manual (AD&D 1e)
Dungeon Master's Guide (D&D 4e)
Forgotten Realms Player's Guide
Fiend Folio
Arcane Power
The Enemy Within Campaign Volume 1: Shadows Over Bögenhafen
Manual of the Planes
Angmar: Land of the Witch King
Call of Cthulhu (6th Edition)
Dread
Wilderness Survival Guide
Deities & Demigods
Greyhawk Adventures
Description Edit | History

From the front of the book:
Queeste is een rollenspel. Het is een zoektocht, waarbij het zoeken belangrijker is dan het vinden. Queeste werd geïnspireerd door de oude queesten naar de graal. Net als de ridders van de ronde tafel en vele helden uit sprookjes en legenden, beleven de spelers avonturen in een wereld vol wonderen en mystiek.

Translation:
Queeste is a role-playing game. It is a quest, in which searching is more important than finding. Queeste was inspired by the ancient quests for the grail. Like the knights of the Round Table and many heroes from fairytales and legends, players experience adventures in a world full of wonders and mystique.

User description:
Queeste is een Nederlandstalig rollenspel uit 1979, geschreven en uitgegeven door Joop Oele. Hij werd hierbij geïnspireerd door zijn ervaringen in geleide fantasie en een zelf-ontworpen labyrinth-spel.
Vanaf 1992 zijn de oorsponkelijke boeken en avonturen door een groep vrijwilligers in samenwerking met Joop Oele bewerkt en opnieuw uitgegeven, samen met een aantal nieuwe verhalen.

In dit rollenspel hebben karakters 18 eigenschappen, zoals lichamelijke kracht, geestelijke kracht, de vijf zintuigen, maar ook intuïtie en geheugen. Voor beginnende karakters hebben de eigenschappen lichamelijke en geestelijke gesteldheid de waarde 20 (het karakter is gezond), de waarden van meeste andere eigenschappen zijn gemiddeld 5 en maximaal 10. Vaardigheden worden uit één of meer eigenschappen afgeleid.

Het spelsysteem gebruikt een zeszijdige dobbelsteen en werpstukken (met een 'kop' en een 'munt' zijde) om te bepalen of een actie van een karakter lukt. Nadat bepaald is welke eigenschap van toepassing is, wordt de dobbelsteen gegooid én een aantal werpstukken dat gelijk is aan de waarde van de eigenschap. Het aantal 'koppen' wordt opgeteld bij de waarde van de dobbelsteenworp, en dit moet hoger zijn dan een vooraf bepaalde drempelwaarde of hoger dan het totaal van een tegenspeler.

Queeste kent een aantal gilden waar de karakters van de spelers lid van kunnen worden. Dit zijn onder andere de Zonneruiters, de Druïden, de Magiërs, de Wolvenvrouwen en de Narren. Elk gilde heeft regels waaraan de karakters zich moeten houden en bepaalde voordelen. Karakters kunnen door ervaring op te doen een hoge rang binnen hun gilde bereiken en bijvoorbeeld hogepriester worden.

Het magie-systeem van Queeste is geïnspireerd door de Aardzee-boeken van Ursula LeGuin. Een magiër heeft de beschikking over een aantal woorden en grammaticaregels van het Oud-Hyksos (meer naarmate hij hoger in rang is) en moet deze zelf aan elkaar weven om het gewenste magische effect te bereiken.

Translation:
Queeste is a Dutch role-playing game from 1979, written and published by Joop Oele. In creating the game he was inspired by his experiences in guided imagery and by a self-designed labyrinth game.
From 1992 onwards, the original books and adventures have been edited and reissued by a group of volunteers in cooperation with Joop Oele, along with some new stories.

In this role-playing game the characters have 18 attributes, such as physical strength, mental strength, the five senses, but also intuition and memory. For starting characters, physical and mental constitution have a value of 20 (the character is healthy), the values of most other attributes are on average 5, with a maximum of 10. Skills are derived from one or more attributes.

The game system uses a six-sided die and tokens (with a 'head' and a 'tails' side) to determine whether an action of a character succeeds. After determining the applicable attribute, the die is thrown in addition to a number of tokens equal to the value of the attribute. The number of 'heads' is added to the value of the die, and this must be higher than a predetermined threshold or higher than the total of an opposing player.

Queeste has a number of guilds which the characters of the players can join. These include the Sun Riders, the Druids, the Mages, the Wolves Women and the Jesters. Each guild has rules which the characters must follow, and certain benefits. By accumelating experience, characters can reach a high rank in their guild and may become high priest, for instance.

The magic system of Queeste is inspired by the Earthsea books by Ursula LeGuin. A mage has access to a number of words and grammar rules of the Old Hyksos language (more when he has a higher rank) and must weave them together to produce the desired magical effect.

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Genre:
Pg. 1
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 1980
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2007
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 1993
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 1982
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 1156
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.