Hide Content
Information
From gallery of BoardGameGeek
Name
Frans Huys
Alternate Names
Franz Huys
Website
wrong website?
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 100599
Hide Content
Description Edit | History

Frans Huys (Antwerpen, ca. 1522 - aldaar, 1562) was een Zuid-Nederlands graveur en tekenaar.

Een document uit 1546 toont aan dat hij meester was van het Antwerpse Sint-Lucasgilde, daar hij een gezel had. Hij werkte voor de Antwerpse uitgevers Hieronymus Cock, Hans Liefrinck I, die zijn schoonbroer was, en Bartholomeus de Momper. Samen met zijn broer Pieter Huys werkte hij ook voor Christoffel Plantijn.

Het vroegst gedateerde werk van zijn hand stamt uit 1555. Zijn werk bestond uitsluitend uit etsen, en hij reproduceerde slechts het werk van andere kunstenaars. Hij was sterk beïnvloed door de Italiaanse etskunst, waarschijnlijk door toedoen van Giorgio Ghisi, met wie hij samenwerkte.

Huys graveerde een groot aantal portretten van heersers uit zijn tijd, humoristische genrestukken naar Cornelis Massys, en etsen naar tekeningen van Pieter Bruegel de Oude, zoals Schaatsers voor de Sint-Jorispoort en Zeeslag in de Straat van Messina.

Source: Wikipedia, "Frans Huys", available under the CC-BY-SA License.


Translation courtesy of Google:

Frans Huys ( Antwerp , ca. 1522 - there, 1562 ) was a South Dutch engraver and draftsman.

A document from 1546 shows that he was master of the Antwerp Guild of St Luke , he had a companion. He worked for the Antwerp publisher Hieronymus Cock , Hans Liefrinck I , who was his brother, and Bartholomew de Momper . Together with his brother Pieter Huys , he also worked for Christoffel Plantijn .

The earliest dated work by him dating back to 1555 . His work consisted solely of etchings, and he reproduced only the work of other artists. He was strongly influenced by the Italian art of etching, probably at the hands of Giorgio Ghisi , with whom he collaborated.

Huys engraved many portraits of rulers of his day, humorous genre scenes by Cornelis Massys , etchings and drawings by Pieter Bruegel the Elder , as Skaters for the St George Gate and Battle in the Strait of Messina .

Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Classic Dungeon Design Guide Book II: The Great Dungeon Bestiary
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 9
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2014
RPG Item: Classic Dungeon Design Guide Book III
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 8
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2017
RPG Item: Game World Generator Deluxe Edition
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 8
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2018
RPG Item: Lords of Oldskull Book I: Krampus
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2017
RPG Item: Oldskull Dungeon Encounters
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 5
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2018
RPG Item: Oldskull Game Expansions: 1977 Bestiary
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2020
RPG Item: Oldskull Game Expansions: Adventurer's Arsenal
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2020
RPG Item: Oldskull Monster Generator
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 7
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2018
RPG Item: Oldskull Trolls
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2019
RPG Item: Serpentine: Oldskull Serpent Folk
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2019
Hide Content
Linked Issues/Articles
Pg. 1
No Items Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}