Marsklandet (1988)

Average Rating: 8.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Marsklandet
Nick: 
Box Version
Publisher: 
Year: 1988
Box Set
Product Code: 02-301
96 pages
Size:  
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the box (in Swedish):

Floden Orquin rinner ner från en bergskedja bebodd av svartfolk, över en flack slätt mot havet. Denna gudsförgätna plats, ett dyigt floddelta i Kardiens nordliga, glesbefolkade gränstrakter är Marsklandet.

Här lever stammar av fiskare, jägare, reptilmän och svartalfer ett primitivt liv, där kampen för den dagliga överlevnaden har högsta prioritet och där främlingar betraktas med misstänksamhet.

Marsklandet är en kampanjmodul till Expert Drakar och Demoner, bestående av en skildring av Orquins delta, med beskrivningar av ett antal viktiga platser. Modulen innehåller ett huvudäventyr och flera fristående episoder som kan vävas in i handlingen efter SLs gottfinnande. Vidare har SL stor frihet att själv skapa äventyr inom modulens ramar.

Marsklandet är avsedd för en rutinerad spelledare med erfarna rollpersoner i sin grupp.

Marsklandet innehåller:
  • Ett äventyrshäfte
  • Ett karthäfte
  • En färgkarta

User translation:

The river Orquin runs down from a mountain range, inhabited with greenskins, over a flat plain out to the sea. This god-forgiven place—a muddy river delta in Kardien's sparely populated northerly borderlands—is The Marshland.

Here tribes of fishermen, hunters, reptile men and dark elves live a primitive life where the daily struggle for survival has highest priority and where strangers are looked upon with suspicion.

The Marshland is a campaign module for Expert Drakar och Demoner, consisting of av depiction of the delta of Orquin with descriptions of a number of important places. The module consists of a main adventure and several standalone episodes that can be incorporated into the story according to the discretion of the GM. Further, the GM has vast freedom to create adventures within the frames of the module.

The Marshland is intended for experienced game master and players.

Included in The Marshland:
  • A adventure booklet
  • A map booklet
  • A full-colour map
Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 8.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 421
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 15
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.