Kandra (1986)

Average Rating: 8.50/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Danish Version
Publisher: Target Games
Year: 1989
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: D 01-507
ISBN-10: 9178980631
48 pages
Size: 6.69 x 9.45 inches
Danish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Kandra
Nick: 
Softcover Version
Publisher: Target Games
Year: 1986
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: 01-307
50 pages
Size: 6.69 x 9.45 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book (in Swedish):

Besök KANDRA — en myllrande handelsstad som en gång i historien endast var en simpel marknadsplats. Nu utgör KANDRA en viktig plats för utbytet av olika varor, inte minst av allt de eftertraktade gods som tillhandahålls av de hårdförda små dvärgarna och de hemlighetsfulla skogsalverna.

KANDRA är också platsen för många spännande äventyr som tar dig från magins dunklaste vrår till svärdsstålets enkla men hårda språk.

Ett nytt spelhjälpmedel till Expert. Noggrann beskrivning av staden med fullfärgskarta, viktiga invånare, rättsskipning, styrelseskick och mycket annat.

User translation

Visit KANDRA—a swarming market town that once in history was but a simple marketplace. Now, KANDRA is an important place trading of various goods, not least of all the sought-after goods, provided by the hardened little dwarves and the secretive wood elves.

KANDRA is also the place for many exciting adventures which take you from the dimmest corners of magic to the blade steel's simple but harsh language.

A new playing aid for Expert. Detailed descriptions of the city with full-coloured map, important inhabitants, justice, government and much more.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 8.50 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.87
Num Views: 373
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 2
Users Owning: 16
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.