Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Hardcover Version
Publisher: 
Year: 2000
Hard Cover
Product Code: 6-1010
ISBN-10: 9163101416
176 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book (in Swedish):

Följ med in i sagans värld. Där skogens djup ruvar på hemligheter större än drakens visdom. Där riddare i skinande rustningar räddar prinsessor i nöd och där försvunna enhörningshorn måste räddas för att världen inte ska sänkas i mörker. Upptäck ett nytt fantastiskt universum, där du och dina vänner är hjältarna som tillsammans upplever sagolika äventyr. Följ med till en plats där endast fantasin sätter gränserna för vad som kan hända och som slungar dig in i en sagovärld vars like du aldrig förr har upplevt.

Drakar och Demoner innehåller allt du behöver för att skapa nya rollpersoner (tärningar medföljer ej), ett regelverk för att spela spelet samt en monsterinlaga.

User translation:

Step into the world of the fairytale. Where the depths of the forrest brood on secrets larger than the dragon's wisdom. Where knights i shining armour save princesses in distress and where lost unicorn horns have to be saved so the world wont be drowned in darkness. Explore a new fantastic universe, where you and your friends are the heroes that together experience fantastic adventures. Step into a place where only imagination limits the frames for what can happen and that throws you into a fantasy world that you have never experienced before.

Drakar och Demoner contains everything you need to create new characters (dice not included), a framework of rules to play the game, and also a monster insert.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 7702
Num Ratings: 6
Average Rating: 6.33 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.49
Num Views: 681
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 16
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.