Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1998
Soft Cover
ISBN-10: 8085979225
68 pages
Size: A4
Czech
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book, Czech text:
Toto je brána do světa Dračího Doupěte

Dračí Doupě - Pravidla pro pokročilé tě vyvedou z temného podzemí na denní světlo. V této knize najdeš pravidla pro dobrodružství pod šírým nebem, pro kreslení map volné přírody, pro jízdní nestvůry, pro plavbu lodí i let na pegasech. Po zatuchlých kobkách poznáš, jak chutná dobrodružství u praskajícího ohně, v ledových horách i tropických džunglích.

A to není vše:

Pět současných povolání se dělí na deset nových - a pravidla popisují jejich schopnosti na šesté až patnácté úrovni. Válečníci tu najdou nové zničujíci schopnosti, hraničáři konečně dostanou příležitost rozvinout své dovednosti související s přírodou, alchymisté vniknou ještě hlouběji do tajů Vysokého umění, kouzelníci se naučí lepší a účinější zaklínadla a zloději postoupí na vyšší posty své organizace...

Budeš mocnější než kdy dřív!

English translation:
This is the gate to the world of Dračí Doupě (Dragon's Lair)

Dračí Doupě - Rules for advanced players will take you from dark dungeons to the daylight. In this book you will find the rules for outdoor adventure, drawing maps of wilderness, beastriding, sailing and even flying on pegasus. After the musty dungeons you will know the taste of adventure at crackling campfire, in icy mountains and tropical jungles.

And that's not all:

Five current classes divide in ten new - and the rules describe their abilities on sixth to fifteenth level. Warriors will find here new devastating skills, rangers finally get the opportunity to develop their skills related to nature, alchemists will delve deeper into the secrets of high art, wizards will learn better and more effective spells and thieves advance to higher ranks in their organisation...

You will be more powerful than ever before!

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 5.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 291
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 2
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.