The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
The Fantasy Trip: Legacy Edition
Wrath & Glory Core Rules
Melee
Player's Handbook (D&D 5e)
Barrowmaze Complete
Ironsworn
Pits & Perils
The Watch
The Death Knight's Squire: A 5E Solo Gamebook
Pathfinder Playtest: Rulebook
Microscope
The Quiet Year
Dungeons & Dragons Starter Set
Arsenic & Lies
Fiasco
Middle-Earth Adventure Game
The Laundry
Maze of the Blue Medusa
In The Labyrinth
Vampire: The Masquerade (2nd Edition)
Vampire: The Masquerade (Revised Edition)
Dungeons & Dragons Basic Set (Second Edition)
Advanced Melee
Barony
Adventure Class Ships Volume 2
Heart of Ice
DCC #067: Sailors on the Starless Sea
Fate Core System
Lamentations of the Flame Princess (Player Core Book: Rules & Magic)
OneDice Universal
Blades in the Dark
Ten Candles
Curse of Strahd
Adventures in Middle-earth Player's Guide
Harlem Unbound
OneDice Universal Revised
Starfinder Core Rulebook
Genesys Core Rulebook
Kids on Bikes
Everywhen
Writing with Style: An Editor's Advice for RPG Writers
Trail of Cthulhu
Polaris: Chivalric Tragedy at Utmost North
Delta Green
Mythic Game Master Emulator
Malleus Monstrorum
The Ruins of Myth Drannor
Diaspora
How to Host a Dungeon
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1998
Soft Cover
ISBN-10: 8085979225
116 pages
Size: A4
Czech
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

From the back of the book, Czech text:
Toto je brána do světa Dračího Doupěte

Dračí Doupě - Pravidla pro pokročilé tě vyvedou z temného podzemí na denní světlo. V této knize najdeš pravidla pro dobrodružství pod šírým nebem, pro kreslení map volné přírody, pro jízdní nestvůry, pro plavbu lodí i let na pegasech. Po zatuchlých kobkách poznáš, jak chutná dobrodružství u praskajícího ohně, v ledových horách i tropických džunglích.

A to není vše:

Pět současných povolání se dělí na deset nových - a pravidla popisují jejich schopnosti na šesté až patnácté úrovni. Válečníci tu najdou nové zničujíci schopnosti, hraničáři konečně dostanou příležitost rozvinout své dovednosti související s přírodou, alchymisté vniknou ještě hlouběji do tajů Vysokého umění, kouzelníci se naučí lepší a účinější zaklínadla a zloději postoupí na vyšší posty své organizace...

Budeš mocnější než kdy dřív!

English translation:
This is the gate to the world of Dračí Doupě (Dragon's Lair)

Dračí Doupě - Rules for advanced players will take you from dark dungeons to the daylight. In this book you will find the rules for outdoor adventure, drawing maps of wilderness, beastriding, sailing and even flying on pegasus. After the musty dungeons you will know the taste of adventure at crackling campfire, in icy mountains and tropical jungles.

And that's not all:

Five current classes divide in ten new - and the rules describe their abilities on sixth to fifteenth level. Warriors will find here new devastating skills, rangers finally get the opportunity to develop their skills related to nature, alchemists will delve deeper into the secrets of high art, wizards will learn better and more effective spells and thieves advance to higher ranks in their organisation...

You will be more powerful than ever before!

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 5.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 160
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 2
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.