Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 2000
Soft Cover
ISBN-10: 8085979055
96 pages
Size: A4
Czech
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the introduction of the book, Czech text:
Konečně držíš v rukou to, nač jsi tak dlouho čekal - DrD Pravidla pro experty. Tvoje postava přežila úskalí a nástrahy patnácti úrovní a z neznámeho dobrodruha se vypracovala na hrdinu známeho po celém kraji.
Otevírají se před tebou dvě cesty. Můžeš se usadit a založit vlastní panství. Na něm můžeš stavět hrady, cvičit armády a starat se o záležitosti vladařů. Nebo můžeš pokračovat v tom,co jsi dělal dosud: vydávat se na odvážné výpravy za dobrodružstvím a bojovat se zákeřnými nestvůrami, zavilými padouchy a nemilosrdným Osudem.
Obě cesty jsou stejně dobré a nikde není psáno, že kvůli jedné se musíš vzdát druhé. I rozšafný hospodář se může nechat zlákat k výpravě za skřetím zlatem, zatímco nespoutaný dobrodruh se m0¨že ocitnout uprostřed bitvy armád.

English translation:
Finally, you hold in your hands, what were you waiting for so long - DrD Rules for experts. Your character has survived the pitfalls and dangers of fifteen levels and has developed from an unknown adventurer into a hero famous throughout the region.
Two ways are opening in front of you. You can settle down and start your own manor. Here you can build castles, train armies and take care of matters of regents. Or you can keep doing what were you doing until now: set off for daring quests for adventure and fight with insidious monsters, grim villains and ruthless Destiny.
Both ways are just as good and nowhere is written that because of one you have to give up another. Even a genial householder could be tempted to quest for orcish gold, while unfettered adventurer could find himself in the middle of the battle of armies.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content ebay redirect
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 5.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 225
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 2
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.