Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Drakar och Demoner Trudvang (8th Edition)
Nick: 
Anniversary Edition
Publisher: 
Year: 2012
Hard Cover
Product Code: 30-8.20
ISBN-13: 978-9197726320
362 pages
Size: 11.42 x 8.90 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of book (translated):

Trudvang is a place where fairy tales and legends meet. Where the deep and dark forests brood on unimaginable treasures and secrets, where the end of each meandering path is crowned by a thrilling adventure, where moss-filled stones always hide something long forgotten.

Join in on a journey through the wild. The Stormlands where berserkers rule with swords and strength, to the mysterious Mittland where heroes are honored for their bravery. Discover Vastermark where knights gather in council of war and priests give words of wisdom to each one and every one. Explore the wild folk's countries, the elves lush Soy or walk down the Muspelheim's dark stone halls to meet the ancient dwarves. For this is Trudvang, a fairytale world that you have never experienced it.

In addition to general information about each continent, the people and culture also described are each continent's countries with both history and locations.

Anniversary Edition: When Drakar och Demoner debuted 30 years ago, there were no specific world. Then it was played in the world of the occasion. Then came Ereb Altor and 20 years later Trudvang.

Drakar och Demoner Trudvang contains a complete world description of the official game world for the Drakar och Demoner role playing game.

The world of Trudvang can be used for any other role playing game but first and foremost it is for Drakar och Demoner Rollspelet.

Original text:

Trudvang är en plats där sagor och legender möts. Där de djupa och mörka skogarna ruvar på ofattbara skatter och hemligheter, där slutet av varje snirklande stig krönts av ett spännande äventyr, där mossfyllda stenar alltid döljer något sedan länge glömt.

Följ med på en resa genom det vilda. Stormländerna där bärsärkar styr med svärd och styrka, till det mystiska Mittland där hjältar hyllas för sitt mod. Upptäck Vastermark där riddersmännen samlas i krigsråd och präster skänker visdomens ord till var och en. Utforska vildfolkens länder, alfernas grönskande Soj eller vandra ner i Muspelheims mörka stensalar för att möta de uråldriga dvärgarna. Ty detta är Trudvang, en sagovärld som du aldrig upplevt den.

Förutom övergripande information om respektive världsdel, dess invånare och kultur beskrivs även varje världsdels länder med både historia och platsbeskrivningar.

Jubileumsutgåva: När Drakar och Demoner först såg dagens ljus för 30 år sedan fanns ingen specifik värld. Man spelade i den värld som skapades för tillfället. Sedan kom Ereb Altor och 20 år senare Trudvang.

Drakar och Demoner Trudvang innehåller en komplett världsbeskrivning av den officiella spelvärlden till Drakar och Demoner Rollspelet.

Världen Trudvang kan användas till vilket annat rollspel som helst men först och främst är det till för Drakar och Demoner Rollspelet.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 7.47 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.23
Num Views: 1582
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.