Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 2009
Soft Cover
144 pages
Size: 5.83 x 8.27 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Publisher blurb (in Swedish):

Interaktiv Historias eget rollspel är ett klassiskt bordsrollspel som utspelar sig under de omvälvande under tidigt 1800-tal då Napoleonkrigen som härjade Europa svepte in över Sverige. Det är inspirerat både av den historiska äventyrsgenren och folktrons mystik. Medan krigets vindar drar fram över människornas byar och städer härskar fortfarande vittra och andra väsen i skogens djup.

Krutrök & sägner är konstruerat för att spelas av både nybörjare och erfarna rollspelare. Regelsystemet är nyskrivet och i grunden snabbt och enkelt men innehåller också mer avancerade regler för de grupper som vill ha ett djupare system. Det spänner över en ett flertal genrer och förutom att fånga den historiska andan så ligger fokus på skräck, äventyr och sociala intriger.

User translation:
Interaktiv Historia's role-playing game is a classical tabletop role-playing game set during the turbulent early 19th century when the Napoleonic Wars in Europe spread to Sweden. It is inspired both from the historical adventure genre and the mysticism of folklore. While the winds of war sweep over man's villages and cities, vittra and other creatures rule the deep forrest.

Krutrök & sägner (gunpowder & fairytales) is constructed for both beginners and experienced role-players. The rules system is newly written and, at its basis, is fast and simple but also contains more advanced rules for groups that want a deeper system. The game spans several genres and aside from capturing the historical tone it is focused on horror, adventure and social intrigues.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content ebay redirect
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 410
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 2.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 4
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: napoleonic [+] Swedish [+] historical [+] d6 [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.