The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Kids on Bikes
The Undersea Environment
Waterdeep: Dragon Heist
Blades in the Dark
Warhammer Fantasy Roleplay (4th Edition)
The One Ring: Adventures over the Edge of the Wild
Player's Handbook (D&D 5e)
Star Wars: The Force Awakens Beginner Game
Adventures in Middle-earth Player's Guide
Sweetness
Rolemaster Standard Rules
The Will and the Way
Lord of the Rings Adventure Game
Fate Accelerated
Dungeons & Dragons Starter Set
Mythras Imperative
Tales from the Loop
Down Darker Trails
The Death Knight's Squire: A 5E Solo Gamebook
Numenera Destiny
Legend of the Five Rings RPG: Core Rulebook
Murder Knights of Corvendark
Heroes of the Mists
After the Bomb
Dogs in the Vineyard
James Bond 007
Trail of Cthulhu
Delta Green
Arms Law (RMSS)
Spell Law (RMSS, 3rd Edition)
The Great Pendragon Campaign
Gamemaster Law
Book 1: The War-Torn Kingdom
Gamma World Roleplaying Game
The Dresden Files Roleplaying Game, Volume 1: Your Story
Heart of Ice
The Enemy Within
All Flesh Must Be Eaten (1st Edition)
Dungeon Crawl Classics Role Playing Game
Numenera
Drow Treachery (Fortune Cards)
Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
The Quiet Year
Assault on the Goblin Hold
ÜNE
Monster Manual (D&D 5e)
Games International (Issue 10 – November 1989)
Out of the Abyss
Fantasy AGE Basic Rulebook

Armie Apokalipsy (2012)

Average Rating: 4.50/10
RPG Item Rank: N/A
Versions
Pg. 1
Nick: 
First and second printing
Publisher: 
Year: 2012
Soft Cover
ISBN-13: 978-8389765017
232 pages
Size: Letter
Polish
View
Corrections
Link Image
Nick: 
PDF Version
Publisher: 
Year: 2012
Soft Cover
ISBN-13: 978-8389765017
234 pages
Size: Letter
Polish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Publisher's blurb:

Świat się kończy. To już ostatnie tchnienie. Nawet do szarych ludzi dociera przerażająca świadomość nieuchronnej apokalipsy. Nikt z postronnych nie zdaje sobie jednak sprawy z prawdziwej stawki, o jaką toczy się wojna. Pod ciężkim od ołowianych chmur niebem, na dachach wieżowców, pośród zatłoczonych ulic, w podziemnych kompleksach anielskie Zastępy przelewają krew, by wypełnić powierzone im przez Patronów zadanie – pokonanie Wroga i jego przerażających hufców. Bitwa już się rozpoczęła. Jej wynik przesądzi o wszystkim. Przebudzone w ludzkich ciałach anioły są jednak wystawione na liczne pokusy, które niesie ze sobą współczesny świat. Mimo, że płonie w nich światło Najwyższego, nie są pozbawione słabości zwykłego człowieka. Emocje i namiętności nieuchronnie prowadzą do grzechu,a grzech to pierwszy krok na drodze do upadku…

Armie Apokalipsy to gra fabularna dla pełnoletnich graczy. Jej akcja rozgrywa się w świecie bliźniaczo podobnym do naszego, w którym anioły zostały zesłane z niebios, by stanąć naprzeciw sił Wroga w ostatecznej bitwie. Gracze wcielają się w role skrzydlatych wojowników o nadludzkiej mocy, którzy dzielą czas między epickie starcia z piekielnymi hordami, politykę i intrygi w anielskiej społeczności, a korzystanie z uroków nowej, cielesnej egzystencji.

Uwaga: Gra przeznaczona dla osób pełnoletnich!

and translation:

The world is ending. This is the last breath. Even common people see the frightening and impending apocalypse. None - however - realize true stakes if war. Under heavy clouds, on the roofs of skyscrapers, amidst the crowded streets, in the underground complexes angelic Orders shed blood to fulill entrusted to them by the Patrons tasks - to defeat Enemy and its terrifying armies. The battle has already begun. It's outcome will determine everything. Awakened in human bodies Angels, however, are exposed to many temptations which brings the modern world. Although their bear the Lifght of The One, they are not devoid of weaknesses of ordinary people. Emotions and passions inevitably lead to sin, and sin is the first step on the road to fall... 

Armie Apokalipsy (Armies of the Apocalypse) is a role-playing game for adult players. The action takes place in a world similar to our own, in which the angels were sent down from heaven to stand against forces of the Enemy in the final battle. Players take the role of winged warriors of superhuman power, who divide their time between the epic battle hordes of hell, politics and intrigue in angelic communities and using the charms of a new bodily existence. 

Note: The game is intended for adults only!

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
Pg. 5
AKTUALNOŚCI

...czyli co nowego w świecie gier

Edit
Pg. 31
ARMAGEDDON BEZ KOSTEK

ARMIE APOKALIPSY

Edit
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 4.50
Standard Deviation: 3.50
Num Views: 188
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 9
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.