The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Star Wars: The Roleplaying Game 30th Anniversary Edition
The Hallowed Oracle
Dungeons & Dragons Starter Set
Kids on Bikes
RuneQuest: Roleplaying in Glorantha
Gamma World
The Great Pendragon Campaign
Chronicles of Arax: Solo Adventure Game
Player's Handbook (D&D 5e)
Maze of the Blue Medusa
Star Trek Adventures Core Book
Warhammer Fantasy Roleplay (4th Edition)
Ironsworn
Kids on Bikes (Free RPG Day Edition)
Masks of Nyarlathotep (5th edition)
RuneQuest: Glorantha Bestiary
Hallowed Oracle Players Guide
Mouse Guard Roleplaying Game
Prince Valiant: The Storytelling Game
Dungeons & Dragons Set 4: Master Rules
DragonLance: Fifth Age Dramatic Adventure Game
Book 1: The War-Torn Kingdom
Fiasco
Mouse Guard Roleplaying Game Box Set
Microscope
Stonehell Dungeon: Down Night-Haunted Halls
Dungeon Crawl Classics Role Playing Game
Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
The Quiet Year
Dungeon Master's Guide (D&D 5e)
Hoard of the Dragon Queen
Mutant: Year Zero Core Book
Curse of Strahd
The Death Knight's Squire: A 5E Solo Gamebook
Distant Realms
The Fall of Delta Green
Recoursing Euclid
Fury
Fantasy World Creator
Super Archetypes: Megamorph Archetype
Aldis: City of the Blue Rose
Dungeon Master's Guide (D&D 4e)
H1: Keep on the Shadowfell
All Flesh Must Be Eaten Revised Edition
Mutants & Masterminds
Arms Companion
Warhammer Fantasy Roleplay
The Enemy Within Campaign Volume 2: Death on the Reik
Spirit of the Century

Dødens Skygge (2005)

Average Rating: 0.00/10
RPG Item Rank: N/A
Versions
Pg. 1
Nick: 
PDF Version (2005 Revision)
Publisher: 
Year: 2005
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
59 pages
Size: A4
Danish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

From the convention description:
Vinteren i året, tusmørketiden i døgnet.

Is og sne holder ødemarken fanget i et stålhårdt greb. Ulvene flakker om efter de svage, ravnene slår ned på de døde, og skæbnen indhenter alle.

I dette måneoplyste og trøstesløse landskab rager et sort tårn op af sneen - som en rådden tand i isbjørnens gab.

Bag de tunge granitblokke, der er mærket af ødemarkens hårde vejr, er der stadig liv.

Troldmanden har langt fra forstyrrende elementer udrettet sit hverv og slavebundet dæmoner. Han har aldrig betvivlet sin skæbne of ved, at tiden er inde. Byrden har knækket ham, feberen hærger hans krop. Men han valgte selv sin skæbne, da han stadig var ung - dengang virkede tre år som en lav pris at betale for visdom. Nu er det en evighed.

De andre i tårnet er ikke rede, de har ikke den fornødne styrke til at bære skæbnens byrde.

Lærlingen er ung og uerfaren. Datteren bærer Dæmonen i sig. Livvagten er blevet gammel. Og tårnets tjenende ånd er tjener - ikke mere, ikke mindre.

Med den sorte ridder kommer døden.

En historie om en døende troldmand og hans næres skæbne. Et ansvar der skal påtages, en blodhævn der skal fuldføres, en skyld der skal erkendes og et kærlighedsoffer der skal bringes. Skæbtens tunge lod på livets vægt trækker hovedpersonerne med sig i sjælens brønd.

En blodig cirkel skal sluttes...

En regelløs historie, der ikke drives frem af tilfældig action og masser af terninger, men af rollespil med fokus på historie og samspil.

Translates to:

The Shadow of Death

The years winter, this days twilight.

Ice and snow keeps the wilderness trapped in a steel hard grip. The wolves roam about after the weak, the ravens pick on the dead, and fate catches up with everyone.

In this moonlit and desolate landscape a black tower projects out of the snow - like a rotten tooth in a polar bears mouth.

Behind the heavy granite blocks marked by wilderness harsh weather, there is still life.

Despite the disturbing elements, the wizard has accomplished his task and enslaved the demons. He never doubted his destiny, and knows that the time is right. The burden has broken him, fever ravaging his body. But he chose his fate when he was still young - at the time three years seemed like a low price to pay for wisdom. Now it's an eternity.

The others in the tower are not ready, they do not have the strength to bear the burden of fate.

The apprentice is young and inexperienced. The daughter carries the demon in her. The guard is old. And the tower servant is a servant - no more, no less.

With the dark knight death comes.

A story about a dying wizard and the fate of those near to him. A responsibility to be assumed, a blood-revenge to be completed, a debt to be recognized, and a love-offering to be given. Destiny's heavy weight on life's scales pulls the main characters into the well of souls.

A bloody circle must be connected ...

A rule-less telling that is not driven by random action and lots of dice, but by the role-playing with a focus on story and interaction.

The scenario was played at the following conventions:
Fastaval - Victoriatiden (1995)
Fastaval (2009)

Awards:
Otto-nominee (1995): Best Scenario, Best Player Characters, Best Effects, Best Editing

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 58
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.