Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Lännen Maat - Roolipeli valoon astumisesta
Nick: 
Softcover version
Publisher: Myrrysmiehet Oy
Year: 2013
Soft Cover
ISBN-13: 978-9526778969
55 pages
Size: 7.48 x 5.31 inches
Finnish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Translated from back of the book:
Totally new gaming pleasure!
Lännen Maat (eng. Western Lands) brings you and your friends to ancient Egypt's mythic scenery and enchanting adventures. In this totally new kind of social storytelling game all players are actively involved in game events.

One of the players controls his/her character, the Wanderer through dangers of Duat. Other players act as a group in the roles of ancient egyptian gods, setting up physical and verbal challenges for the Wanderer. The Wanderer's journey towards light culminates in massive Halls of Truth, where gods research his by-gone life and lay upon fair judgement on him.

Lännen Maat is easy and nice game, which is based on historical facts. It doesn't use random results or -tables. Only your own skills and the favorability of gods will decide, will your dead ancient-egyptian character be permitted to the sun-kissed fields of Osiris or will he/she end up as the meal of horrible Sin-eater.

So step with out fear into the world of Anubis and Osiris to witness, what the afterlife of ancient egyptians was like.

Back of the book in finnish:
Ennenkokematonta pelinautintoa!
Lännen Maat vie sinut ja ystäväsi muinaisen Egyptin myyttisiin maisemiin ja kiehtoviin seikkailuihin. Tässä täysin uudenlaisessa sosiaalisessa kerrontapelissä kaikki pelaajat ovat aktiivisetsi mukana pelin tapahtumissa.

Pelaajista yksi ohjaa hahmoaa Kulkijaa Manalan vaarojen halki. Muut pelaajat toimivat ryhmänä muinaisten egyptiläisten jumalien rooleissa, asettaen Kulkijalle sekä fyysisiä että sanallisia haasteita. Kulkijan matka kohti valoa huipentuu jyhkeissä Totuuden saleissa, joissa jumalat tutkivat hänen menneen elämänsä ja langettavat sitten hänelle oikeudenmukaisen tuomion.

Lännen Maat on helppo ja mukava peli, joka pohjautuu historiallisiin tosiasioihin. Siinä ei käytetä satunniastuloksia eikä -taulukoita. vain oma taitosi ja tietysti jumalten suopeusratkaisevat, pääseekö muinaisegyptiläinen hahmosi kuolemansa jälkeen auringon kultaamille Osiriksen pelloille vai joutuuko hän kammottavan Syntisten nielijän ateriaksi.

Astu siis Anubiksen ja Osiriksen valtakuntaan kokemaan, millaista oli muiniasen egyptiläisen kuolemanjälkeinen elämä.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 204
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.