Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Temple of the Ape God
Nick: 
Apgudens Tempel PDF
Publisher: Svärd & Svartkonst (Svartkonst )
Year: 2016
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
24 pages
Size: A5
Swedish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Temple of the Ape God
Nick: 
Softcover POD Version
Publisher: Svärd & Svartkonst (Svartkonst )
Year: 2016
Soft Cover
Product Code: SV004
21 pages
Size: A5
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Temple of the Ape God
Nick: 
Temple of the Ape God PDF
Publisher: Svärd & Svartkonst (Svartkonst )
Year: 2016
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
20 pages
Size: A5
English
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

In the depth of jungle, a terrible and ancient foe has awakened.
There are rumors of gold to be won there, but it will take more than luck and a sharp sword to survive after daring the savage forces of the wilderness. The lost temple of the Ape God awaits!

Temple of the Ape God is a location based adventure suitable for 4 to 6 characters of levels 2 to 4. It is designed to be system agnostic and compatible with traditional roleplaying games.


I djungelns djup har en fruktansvärd och uråldrig fiende vaknat.

Det ryktas att guld kan vinnas där, men det kommer att krävas mer än tur och ett skarpt svärd för att överleva efter att ha utmanat vildmarkens grymma makter. Apgudens förlorade tempel väntar!

“Apgudens tempel” är ett platsbaserat äventyr som lämpar sig för 4-6 rollpersoner av rang 2-4. Äventyret är skrivet för Svärd & Svartkonst, men kan spelas med valfri OSR-klon.

Inkluderar: Ett komplett äventyr samt nya besvärjelser, varelser och artefakter. Dessutom beskrivs Apfolk, ett nytt folkslag för rollpersoner.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 7.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 222
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.