Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: (Self-Published)
Year: 2015
Soft Cover
ISBN-10: 8389765950
ISBN-13: 978-8389765956
260 pages
Size: A4
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Author's webpage

Renesansowy świat, pełen intryg i kłamstwa.

Kryzys cywilizacji, zrodzony z ludzkiej pychy i nadprzyrodzonych mocy.

W świecie po Końcu Świata, pośród zgliszczy Imperium toczy się wojna, czasem brutalna, kiedy indziej subtelna. Są krwawe zmagania, jak te pomiędzy ludźmi a innymi rasami. Wojny intelektu i zdrady wyrastające ze starożytnych waśni między szlachetnymi Rodami. Tajemne walki między żądnymi władzy stowarzyszeniami. Starcia między ideami, starym i nowym porządkiem. Wojny w sercach ludzi, które pragnie pochłonąć Mrok. Ten świat potrzebuje bohaterów, zdolnych nie tylko walczyć, ale i budować. Ludzi kompetentnych i śmiałych. Gotowych do poświęceń większych niż położenie życia. Inaczej nie przetrwa.

Dziedzictwo Imperium to:

- Ogromna dowolność przy tworzeniu postaci.
- Gra specjalistami, świadomymi swych zdolności.
- Elastyczna mechanika, którą łatwo dostosować do Waszego stylu gry.
- Zestaw narzędzi do wspólnego budowania świata i opowieści.
- Bogate tło magicznego Renesansu borykającego się z nadprzyrodzonym kryzysem cywilizacji.
- Świat kształtowany przez grających na poziomie nie spotykanym dotąd w Polsce.

Weźcie z nami udział w tej przygodzie.

Machiavelli i Boccaccio graliby w Dziedzictwo Imperium!

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 232
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.