Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Sagospelet Äventyr: Den Tredje Reviderade Utgåvan
Nick: 
First printing
Publisher: Eloso Förlag
Year: 2017
Box Set
ISBN-13: 978-9198388619
160 pages
Size: 6.65 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Sagospelet Äventyr: Den Tredje Reviderade Utgåvan
Nick: 
PDF version
Publisher: Eloso Förlag
Year: 2017
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
ISBN-13: 978-9198388619
128 pages
Size: 6.65 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

Sagospelet Äventyr är ett magiskt äventyr i gränslandet mellan saga och rollspel. Det riktar sig mot barn i åldrarna 5-12 och deras föräldrar. Upplev sagovärlden Masona och skapa en saga tillsammans där en person är Sagoberättare och de andra hjältar på spännande äventyr.

Sagospelet Äventyr är ett magiskt äventyr i gränslandet mellan saga och rollspel. Det riktar sig mot barn i åldrarna 5-12 och deras föräldrar. Upplev sagovärlden Masona och skapa en saga tillsammans där en person är Sagoberättare och de andra hjältar på spännande äventyr. Kombinera med lek, aktiviteter och recept ni kan baka eller laga tillsammans – allt finns i boken.

I boxen hittar du förutom en 128-sidig regelbok även ett kom-igång-häfte för ovana föräldrar, med enkla regler och ett startäventyr, samt tre tärningar – allt du behöver för att komma igång. Ett helt kapitel hanterar hur man blir en bra sagoberättare och hur man sagospelar med barn i olika åldrar.

Sagospelet Äventyr har charmat tusentals sedan det kom ut första gången och i denna tredje och kraftigt omarbetade utgåva får du mer än någonsin tidigare. Umgås tillsammans som hjältar på äventyr och hitta skatter.


Translation courtesy of Google:

Sagospelet Adventure is a magical adventure in the border between saga and roleplay. It is aimed at children between the ages of 5-12 and their parents. Experience the fairy tale Masona and create a saga together where a person is Sagoberättare and the other heroes of exciting adventure.

Sagospelet Adventure is a magical adventure in the border between saga and roleplay. It is aimed at children between the ages of 5-12 and their parents. Experience the fairy tale Masona and create a saga together where a person is Sagoberättare and the other heroes of exciting adventure. Combine with games, activities and recipes you can bake or cook together - everything is in the book.

In addition to a 128-page rulebook, you'll also find an online booklet for older parents, with simple rules and a start-up adventure, as well as three dice - all you need to get started. A whole chapter deals with how to become a good storyteller and how to play with children of different ages.

Sagospelet Adventure has charmed thousands of people since it came out for the first time and in this third and heavily revised edition you get more than ever before. Embrace together as heroes of adventure and find treasures.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content ebay redirect
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Pg. 6
Nyheter i korthet

User summary:

Swedish role-playing game news.

Edit
Pg. 50
Slottet i tidsrevan

User summary:

A description of the castle in the time rift, including adventure ideas and stats for NPCs.

Edit
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 182
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 3
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.