Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
PDF
Publisher: (Web published)
Year: 2001
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
25 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Publisher's blurb:

Birba tar-Tisa ran-Kabri rynkade pannan när hon stavade sig igenom sin roll.
- Dilam, varför spelar just jag ”Ocylavris, ledare för Minotaurernas Krigare”?
- Därför att du är längst i familjen helt enkelt! svarade hennes äldste bror. Du skall höja dig över mängden - det blir effektfullt.
- Jag är också den enda i familjen som inte har horn på riktigt, och en kvinna, dessutom…
- Birba har rätt, Dilam, avbröt Dorri, mellanbrodern. Varför kan inte jag ta rollen till exempel?
- Därför att du behövs i rollen som prins Huraxor, Sher Shah’s son!
- Okej - då kan Didd ta den, så tar Birba hans roll, då har vi ett fruntimmer som… ”Princessan Ilistrina” - stavas princessa med c förresten?
- Aldrig att jag överger en chans att få nypa Dorri i häcken! Dessutom - och lillebror Didd visade upp två imponerande kuddar fyllda med blånor - så har jag slitit med min byst i fyra dar nu!
- Det är en zagrosisk prinsessa, Dorri! Det skall vara exotiskt! Och Didd, var någonstans i mitt manuskriptum står att du skall hångla?
- Ingenstans - jag tog bara det för givet…
- DETTA ÄR ETT HISTORISKT DRAMA! Det skall vara ROMANTISKT! Barbarer! Jag är omgiven av BARBARER! Dilam stormade ut i skogen.
- Äh, bäst jag tar hand om saken. Didd kilade generat efter. Dorri ryckte på axlarna. Birba suckade och såg på sin fostermor.
- Det är mitt fel, Mama. Jag skulle inte ha börjat. Tisa tar-Nerut ran-Kabri skakade på huvudet och lade undan sitt rollhäfte.
- Oroa dig inte, Birba min vän, Dilam är bara nervös. Hon suckade. - Just nu är alla nervösa. Något så här stort har vi aldrig gett oss in på - inte ens när er far levde…

User summary:

The scenario is published as two PDF files:
- 23-page Scenario
- 2-page Illustrations (print-and-play; very large page size)
Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 18
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.