The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Strongholds & Followers
Antlers
Rangers of Shadow Deep: A Tabletop Adventure Game
The Elf Archaeologists Are Saying Hurtful Things About Your Skeleton
The Lost Eclairs of Zero
As I Was Saying
Eldritch Skies
Principia Apocrypha
Thousand Year Old Vampire
Terror in Talabheim
The Kahn Protocol
Blades in the Dark
Warhammer Fantasy Roleplay (4th Edition)
Parsely #1: Action Castle
Shadow Over Nordmaar
Microscope
Witch: The Road to Lindisfarne
Keeper Rulebook
StoryCube: The Roleplaying Game
Dungeonology
The Dark of Hot Springs Island
Forbidden Lands Player's Handbook
Realms of Terrinoth
Ironsworn
Android: Shadow of the Beanstalk
Knights & Legends Non-Exclusive Content Creation License
Rêve de Dragon boxed set (Third Edition)
ePublisher D20/OGL Guide
Forbidden Lands Core Boxed Set
Fantasy Wargaming: The Highest Level of All
BSOLO: Ghost of Lion Castle
Book 02: The Citadel of Chaos
Vampire: The Masquerade (1st Edition)
S1: Tomb of Horrors
Torg
Everway Visionary Roleplaying
Killer
GW1: Legion of Gold
Instant Game
Polyhedron (Issue 11 - Mar 1983)
Frandor's Keep
World of Near
Book 1: The Legion of Shadow
Mouse Guard RPG Dice Set
Everyone is John
Horror on the Orient Express (2nd Edition)
The Quiet Year
JD1: Cess-Pit of the Bog-Mother
Player's Handbook (D&D 5e)
GeekGold Bonus for All Supporters at year's end: 1000!
10,374 Supporters
$15 min for supporter badge & GeekGold bonus
14 Days Left

Support:

Blå himmel (2005)

Average Rating: 0.00/10
RPG Item Rank: N/A
Information
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2005
Primary Name
Blå himmel
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 54958
Versions
Pg. 1
Nick: 
PDF Version
Publisher: 
Year: 2005
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
6 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

"Blue Skies", a role-playing game of air combat between fantasy races. The PDF rulebook is available for free download. The game consists of four pages of rules and a double-sided set of character sheets.

From a rough automated translation of the rules introduction:

"For the first time in over six hundred years, there is an uncertain peace in continent Latvari. The two rivals Hohenstahl and Novrikia have put down their arms after a ten-year long destructive war. Both sides agreed that it had gone too far when their Orkish mercenaries were beginning to run riot in eastern Latvari, and decided therefore to a cease-fire and freeze of the front lines. For the first time in six hundred years guns, rifles and machine guns are silent."

"Although neither side can afford to keep their armies in the field of peace and the majority of armies have been released, air fleets still patrol borders, oceans and colonies. In particular the old enemies Hohenstahl and Novrikia keep an eye on each other. The new air guns also have been released, which has put a bit of problem for the young, brave and noble pilots now have nothing to do. They entertain themselves instead of all sorts pastime as flight contests different kinds, and hits on flight clubs, hunting castle and other places of society, where they can abreact itself. It is also an excellent place for spies and agents to intermingle, and the center for the eternal intrigue in the social upper circuits. And there are plenty of both: in the fragile peace so is to provide gain as much advantage as possible."

"But there are concerns. Novrikia and Hohenstahl have not been released on garden, and both are looking for an excuse and an opportunity to fly at each other again. Elves and Dwarves think, as usual, not on each other. Kerosene depots are vital for all who want an air fleet or air force, and without air fleet and air force we have nothing to set against an enemy who has them. Kerosene is used to operate most aircraft, from Dwarven rockets to Orkish pulse jet engines and the usual aircraft. Even the large magnetic air battleship machines are powered by kerosene, but they can also be powered by conventional coal-fired steam turbines. Only the Elven flight beasts are not propelled by kerosene - they eat meat instead. For all others, kerosene is a constant object for quarrels and fights."

"The rumor that Eastern Orcs, dangerous, brutal and more skilled than their cousins in the West, have their own plans. Rumors say an evil to the east is being awakened again after six hundred years of rest."

"It is at this time, in 1906 in the Fourth Age, which our story takes its beginning."

And the original Swedish rules introduction:

För första gången på över sexhundra år så råder en osäker fred på kontinenten Latvari. De båda rivalerna Hohenstahl och Novrikia har lagt ner vapnen efter ett tio år långt och destruktivt krig. Båda sidorna kom överens om att det hade gått för långt när deras orchiska legosoldater hade börjar härja i östra Latvari, och beslutade sig därför för att utlysa eld upphör och frysa gränserna vid dåvarande linjer. För första gången på sexhundra år så är kanonerna, gevären och kulsprutorna tysta.

Även om ingen sida har råd att hålla sina arméer i fält i fredstid och majoriteten av härarna har hemförlovats så patrullerar fortfarande luftflottorna gränserna, haven och kolonierna. I synnerhet de gamla fienderna Hohenstahl och Novrikia håller ögonen på varandra. De nya flygvapnen har också hemförlovats, vilket har ställt till lite problem för de unga, modiga och adliga piloterna som nu inte har någonting att göra. Dessa roar sig istället med allehanda tidsfördriv som flygtävlingar av olika slag och träffar på flygklubbar, jaktslott och andra societetsställen, där de kan avreagera sig. Det är också ett ypperligt ställe för spioner och agenter att beblanda sig, och centrum för eviga intriger i de sociala övre kretsarna. Och det finns gott om båda: i den bräckliga freden så gäller det att tillförskaffa sig så mycket fördelar som möjligt.

Men det finns orosmoln. Novrikia och Hohenstahl har inte släppt på garden, och båda letar efter en ursäkt och en möjlighet att flyga på varandra igen. Alver och dvärgar tycker som vanligt inte om varandra. Kerosindepåer är livsviktiga för alla som vill ha en luftflotta eller ett flygvapen, och utan luftflotta och flygvapen så har man ingenting att sätta emot en fiende som har dem. Kerosin används för att driva det mesta, från dvärgiska raketer till orchiska pulsjetmotorer och vanliga flygplan. Till och med de stora luftslagskeppens magnetiska maskiner drivs av kerosin, men de kan även drivas av vanliga koleldade ångturbiner. Det är i princip bara alvernas flygbestar som inte drivs av kerosin – de äter kött istället. För alla andra så är kerosin ett konstant föremål för osämja och bråk.

Det ryktas om att ostorcherna, farligare, grymmare och mer kompetenta än deras kusiner i väst, har sina egna planer. Det ryktas om en ondska i öster som håller på att vakna till liv igen efter sexhundra års vila.

Det är i denna tid, år 1906 i Fjärde åldern, som vår saga tar sin början.

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 309
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.