Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Encyklopedia Digoni
Nick: 
Hardcover Version
Publisher: Lancelot Games
Year: 1990
Hard Cover
90 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book (in Swedish):

Encyklopedia Digoni tränger djupt in i Khelataars mystiska värld och berättar om alla de olika kulturer och legender som finns på Khelataar. Du kan läsa en mycket ingående beskrivning av KhelinnOrdern och Vishetens sällskap. Du får också ta del av den färgstarka heraldiken i Khelataar.

Nattens ögon, det gömda broderskapet med sina krigare som strider i skydd av skuggorna, beskrivs i detalj.

Nya magicirklar och formler finns för den magikunnige.

Zoologikapitlet innehåller allt från den minsta lilla trädklättrare till de mest fasansfulla av de legendariska monstren. Förutom illustrationer och ritningar kan du även hitta regler för hur de olika urinvånarna används som rollpersoner.

User translation:

Encyklopedia Digoni delves deep into the mystic world of Khelataar and tells about the various cultures and legends in Khelataar. You can read a very detailed description of the KhelinnOrder and Vishetens sällskap (Society of the Wise). You will also learn about the colourful heraldry in Khelataar.

Nattens ögon (Eyes of the Night), the forgotten brotherhood with its warriors that fight under cover of the night, is described in detail.

New magic circles and spells are provided for the magic-knowledgeable.

The zoology chapter contains everything from the smallest tree-climber to the most fearsome of the legendary monsters. Apart from illustrations and maps you will also find rules for how the different natives can be used as player characters.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.00
Num Views: 520
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 4.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] Swedish [+] monsters [+] sourcebook [+] Khelataar [+] societies [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.