Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1987
Box Set
Product Code: 02-701
116 pages
Size: 9.00 x 6.50 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the box

I Norra Ishavet ligger Trakoriens yttersta utpost, ön Marjura. Den är glest befolkad med religiösa fritänkare från Trakorien, primitiva urinvånare, dvärgar och jättar. Sedan en tid tillbaka är den ockuperad av trakoriska trupper, som skyddar den viktiga svavelutvinningen. Under ytan sjuder det av spänning; det finns många dolda konflikter mellan olika intressen.

I huvudstaden Arhem blandas alla befolkningsgrupper och där kan en äventyrare ha goda möjligheter att tjäna pengar. Ute i ödemarken finns många platser att utforska, t ex det forntida Cruris gravfält och den drakbesatta kvicksilvergruvan.

Men det finns ondskefulla motståndare. Shaguls grymma nekromantikersekt utövar ett stort inflytande över ön från sitt doda Järntorn. Politiska fanatiker konspirerar mot varandra, och utomstående kan dras in i deras intriger.

Svavelvinter är en omfattande kampanjmodul till Expert Drakar och Demoner. Den innehåller en detaljerad skildring av ön Marjura, dess huvudstad Arhem och många andra viktiga platser, beskrivningar av alla viktiga SLP, inklusive Shagulitersekten, fyra äventyr, och en fyrfärgskarta över ön. Modulen är avsedd för en rutinerad spelledare med erfarna rollpersoner i sin grupp.

User translation

Winter of Sulphur

In the northernmost part of the Sea of Ice lies the ultimate outpost of Trakoria, the island Marjura. The island is sparsely populated by religious dissidents from Trakoria, the primitive native population, dwarves and giants. For some time it has been under Trakorian occupation, the troops protecting the important sulphur extraction business. Underneath the calm surface, tensions are rising and hidden conflicts are waiting to erupt.

In Arhem, the capital of Marjura, the population sub-groups intermingle and an adventurer have good chances of making a fortune. Out in the wastelands there are multiple places to explore, for example the ancient Cruori graveyard and the dragon infested quicksilver mine.

But there are also evil opponents around. The cruel necromantic cult of Shagul, hiding in their Iron Tower, have a lot of influence on what happens at the island. Fanatical factions are plotting gainst each other, foreigners can easily be dragged into their intrigues.

Winter of Sulphur is an extensive adventure module for Drakar och Demoner Expert. It contains a detailed description of the island Marjura, its capital Arhem and many other important locations, descriptions of all important NPCs, including the Cult of Shagul, four adventures and a four colour map of the island. The module is intended to be used by an experienced group with an experienced GM.

Box contents:
- Adventure booklet
- Map booklet
- Fold-out colour map of Marjura

Hide Content
More Information Edit | History

First part (out of four) of the Fifth Conflux campaign. Also works as a stand alone module.

Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 2407
Num Ratings: 8
Average Rating: 7.88 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.36
Num Views: 1161
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 2
Users Owning: 17
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.