Kristalltjuren (1992)

Average Rating: 7.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1992
Soft Cover
Product Code: 001-1708
96 pages
Size: 6.65 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book
Två varelser vandrar över de gigantiska grå hallarnas golv. Inga ljud hörs utom deras svaga röster. I nästa korsväg står de framför en jättelik staty. Melealina tvekar. Statyn sitter fet som en padda, med sina många armar utsträckta och ett ondskefullt flin över nunan.
"Vik undan!", ropar Melealina. "Vi söker passage i det heliga berget Ranz namn! Gå tillbaka till det mörker som är din hemvist!" Demonens åtta klingor genomborrar Manghalde med ormens snabbhet och sliter besvärjaren i stycken på ett ögonblick. Innan Melealina hinner reagera står statyn framför henne, nedsölad av trollkarlens rykande blod.
"Alltför långt har ditt liv varit, alvkona, men nu är det likväl till ända!" Stenvarelsen tar steget som skiljer dem åt.

När jakten på oraklets fyra ögon var över, reste Melealina till ön Stegos för att erbjuda kungen sina tjänster som siare och rådgivare. Hon förde med sig såväl trollkarlen Manghalde som de andra överlevande oraklen till Stegos och vann snart kungens förtroende. Rollpersonerna kanske följde med för att undkomma RhabdoRanas mördare. Det har förmodligen gått några månader, tiden spelar mindre roll, och äventyrarna befinner sig antingen på Stegos eller någonstans i västra Ereb Altor. Det bör vara närmare vinter år 613-614 eO och spelet kan börja.

User translation
The Crystal Bull
Two beings are walking across the floors of the gigantic grey halls. No sound but their feeble voices can be heard. At the next crossroads they stand before a huge statue. Melealina hesitates. The statue looks like a sitting fat toad, with multiple arms outstretched and a vicious grin.
"Be gone!", Melealina shouts. "We seek passage in the name of the holy mountain of Ranz! Return to the darkness from where you came!" The eight blades of the demon trusts through her companion Manghalde with the speed of a snake and dismembers the sorcerer in a second. Before Melealina have had the time to react the statue is in front of her, soiled with the still warm blood of the wizard. "Your life has been far too long, elfcrone, but it has now come to an end!" The creature of stone take the step that separates them.

When the hunt for the four eyes of the oracle was over, Melealina travelled to the island Stegos to offer the king her skills as a seeress and advisor. She brought the surviving oracles, Manghalde among them, along to Stegos and soon gained the confidence of the king. The players may have followed her to escape the assassins of RhabdoRana. A few months have likely passed, the exact time is not important, and the adventurers are either at Stegos or somewhere in the western parts of Ereb Altor. It should be getting close to winter in the year of 613-614 eO, the game can begin.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 7.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 551
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 4.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 10
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.