Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1992
Soft Cover
Product Code: 001-1707
96 pages
Size: 6.65 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book

Den jättelike ransardiske paladinen tog ett kliv framåt så att den tunga rustningen skramlade.
- Jag är beredd att möta en förkämpe i envig!
Som på ett givet tecken klev en smärt man utan rustning fram ur trakoriernas led, klädd i blodrött och beväpnad med endast en värja och en dolk. En susning gick över slagfältet. Den enorme ransarden bleknade och tog ett halvt steg tillbaka. Men det var för sent. Kallsvetten hade börjat pärla sig på hans panna när han nickade åt sina kamrater att dra sig tillbaka.
Utan förvarning drog han sitt slagsvärd och kastade sig mot sin motståndare. Men när slaget träffade stod den trakoriske vapenmästaren inte längre kvar, utan en meter vid sidan. Ett småleende spelade på hans läppar. Han hade ännu inte dragit sin värja. Långt borta hördes en korp kraxa. Ytterligare ett våldsamt utfall ledde ingenstans och plötsligt var ransarden ur balans. Bara för en tiondels sekund, men det räckte. Innan han hann fatta vad som hade hänt stack en blank dolk ut ur hans nacke, mellan ryggplåten och hjälmen. Striden var över.

Krigarens handbok är en regelmodul som ingående går in och beskriver krigaryrket - med nya yrken, nya vapen, expanderat stridssystem, vapenakademier, strid till häst, borgar och fältslag, träffområden för djur, beskrivningar av österländska krigare, vapen och rustningar, skjutvapen, demoniska och elementariska föremål, och mycket mera. Dessutom finns ett kapitel med mängder av tips om hur man skapar en spännande för en spelargrupp främst bestående av olika slags krigare.

User translation

The Warrior's handbook
The huge ransardian paladin took a step forward, his heavy armour clanking.
- I am ready to face a champion in single combat!
As if given a sign a thin man without armour stepped forward from the line of trakorians, his clothes a crimson red, and armed only with a rapier and a dagger. A murmur could be heard on the field of battle. The enormous ransardian turned pale and took half a step back. But it was too late. Cold sweat had started to form on his forehead as he nodded to his comrades to pull back.
Without forewarning he suddenly drew his bastard sword and threw himself at his opponent. But when the blow reached its destination the trakorian weapons master was no longer there, but a meter to the side. His lips curled into a small smile. He had yet to draw his rapier. A raven's cawing could be heard from far away. Another violent attack led nowhere and suddenly the ransardian lost his balance. Just for a tenth of a second, but that was enough. Before he had even registered what had happened a shiny dagger was stuck in his neck between the backplate and the helmet. The battle was over.

The Warrior's handbook is a rules module that describes the warrior profession in detail- new professions, new weapons, expanded combat system, academies of weapon skill, mounted combat, castles and large scale battles, hit location tables for animals, descriptions of oriental warriors, weapons and armour, blackpowder weapons, demonic and element spirit items and a lot more. It also contains a chapter with loads of advice on how to create an exciting adventure for a group consisting of predominantly warriors.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 2835
Num Ratings: 5
Average Rating: 8.60 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.02
Num Views: 1065
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 2
Users Owning: 27
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.