The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Blades in the Dark
Waterdeep: Dragon Heist
First Quest
Symbaroum Monster Codex
The One Ring: Adventures over the Edge of the Wild
Numenera Destiny
Legend of the Five Rings RPG: Core Rulebook
Gamma World
The Will and the Way
Fate Accelerated
Curse of Strahd
Star Wars: The Force Awakens Beginner Game
Veins of the Earth
The Glorantha Sourcebook
Eriador Adventures
Dread
The Star Wars Roleplaying Game (Second Edition)
Dungeon Master Guide (AD&D 2e Revised)
Microscope
Chuubo's Marvelous Wish Granting Engine
Monsterhearts 2
Obscene Serpent Religion 2
AMBER Diceless Role-Playing
RuneQuest (2nd Edition)
Middle-earth Role Playing (1st Edition)
Book 01: The Warlock of Firetop Mountain
Chill Horror Role-Playing Game
Delta Green
Dungeons & Dragons Basic Rulebook (First Edition)
Dungeon Master's Guide (AD&D 2e)
Day of the Beast
Mythic Game Master Emulator
The Great Pendragon Campaign
Ye Booke of Monstres II
Murder of Crows
The Nighttime Animals Save the World
Warhammer Fantasy Roleplay Core Set
Player's Handbook (AD&D 2e Revised)
Dungeons & Dragons Starter Set
Signs of Faith
Sagas of the Icelanders
Hessaret's Treasure
Star Wars: Age of Rebellion Beginner Game
Player's Handbook (D&D 5e)
Hoard of the Dragon Queen
DDEX2-03: The Drowned Tower
The Orc in the Well
Symbaroum Core Rulebook
Adventures in Middle-earth Player's Guide

Alver (1993)

Average Rating: 6.00/10
RPG Item Rank: N/A
Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1993
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: 001-1714
64 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Back of the book
Det var bara en tidsfråga innan orchgardet skulle hinna ifatt oss. Vi sprang längs den smala stigen uppåt utmed klippstupet, tills vi kom fram till en märklig hålighet i klippan. Miranda, injirkvinnan som med sin mäktiga långbåge räddat oss från det första bakhållet, stannade till. "Lyssna... vingslag, jag hör vingslag!" Jag lutade mig fram över stupet för att se bättre, och nästan bländades av glansen från tusentals guldmynt och smycken värdiga en alvkonungs förstfödde. "Vid Thalions helige skapare," utbrast jag, "det här är Rumilalvers juvelverk" Det måste komma från Rumilgronds undergång!" Plötsligt skymdes solljuset av en enorm skugga, och luftvirvlar kastade upp grus och småsten runt omkring oss. Framför skattgömman sänkte sig ned en mäktig best, en jättegrip med en lång, spetsig, ödlelik svans. Armslånga klor skar in i graniten när han sökte fäste på den lodräta bergväggen. "Frukten intet, alvfränder! Mina vingar för er härifrån fortare än vinden, om ni så önskar!"

Alver är en regel- och kampanjmodul som ingående beskriver de odödliga alverna i Drakar och Demoners värld, främst med beskrivningar av allt du behöver veta när du skapar en rollperson - spelvärden, särskilda förmågor och färdigheter, klädedräkter och tatueringar, symboler och namn, droger och vapen, artefakter, seder och bruk, bosättningar till havs, i underjorden och i trädkronorna, yrken och karaktärsdrag. Du finner beskrivningar av sex olika alvsläkten - de underjordiska grottalverna, de havslevande gråalverna, de mäktiga högalverna, injir - slätternas vandringsfolk, de mer mänskliga mörkeralverna, samt naturligtvis även de klassiska skogsalverna, fast lite annorlunda än vad du kanske vant dig vid...

User translation
Elves
It was just a question of time before the orch warband would catch up with us. We ran on the narrow pathway upwards along the cliffside, until we reached a weird looking cavity in the cliff. Miranda the injir woman who, with her powerful longbow, had saved us at the first ambush, stopped. "Listen... the sound of wingstrokes, I can hear them!" I leaned forward over the cliff edge to see better, I was nearly blinded by the shine reflected off thousands of gold coins and jewellery worthy of an elven king's firstborn. "By the holy maker of Thalion", I bursted, "this is the jewelcraft of Rumil elves. It must come from the downfall of Rumilgrond!" Suddenly the sunlight was hidden by an enormous shadow, whirls of air threw gravel and pebbles around us. In front of the treasure a powerful beast, a giant gryphon with a long, pointed, reptile tail, descended. Claws as long as an arm cut into the granite as he searched for purchase on the steep cliffside. "Do not fear, elven friends! My wings will take you from here faster than the wind, if you so wish!"

Elves is a rules and setting module that describes the immortal elves of the Drakar och Demoner world in detail, focusing on the things you need to know when creating a character - game statistics, special abilities and skills, clothing and tattoos, symbols and names, drugs and weapons, artefacts, customs and traditions, settlements at sea, below the ground and in the treetops, professions and personality quirks. You will find descriptions of six different elven races - the subterranean cave elves, the sealiving grey elves, the powerful high elves, injir - the wandering people of the plains, the more human dark elves and naturally the well-known wood elves, but perhaps a bit different from what you have gotten used to...

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 6.00
Standard Deviation: 0.71
Num Views: 495
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 18
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.