The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Search for the Palantir
Books 1-3: The Basic Books (Classic Traveller)
Dungeon Crawl Classics Role Playing Game
Epyllion
#Feminism: A Nano-Game Anthology
Kids & Critters
Player's Handbook (D&D 5e)
Tales from the Yawning Portal
The Fiasco Companion
The Darkening of Mirkwood
The GameMaster's Apprentice
Adventures in Middle-earth Player's Guide
Codex: Chrome
Xanathar's Guide to Everything
Tomb of Annihilation
Dawn of Rebellion
Alarums & Excursions (Issue 509 - Mar 2018)
Warhammer Fantasy Roleplay
Dark Conspiracy
Judge Dredd: The Role-Playing Game
The Great Pendragon Campaign
Grimrock Isle
Horror Hero: Endless Nightmares
Diaspora
Swords & Wizardry Complete Rulebook
Kingdom of Nothing
Pathfinder Roleplaying Game: Beginner Box
Rappan Athuk (Pathfinder Version)
Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
Horror on the Orient Express (2nd Edition)
Thimble
Hoard of the Dragon Queen
The End of the World: Zombie Apocalypse
Nefertiti Overdrive
Out of the Abyss
Swords & Six-Siders
Storm King's Thunder
Adventures in Middle-earth Loremaster's Guide
Coriolis: The Third Horizon
No Disintegrations
Starfinder Core Rulebook
Day One
Genesys Core Rulebook
Critical Role: Tal'Dorei Campaign Setting
Mermaid Adventures Revised
Stone Dragon Mountain
These Are the Voyages: Mission Compendium Vol. 1
Eldritch Lairs (5e)
DDOPEN2017: Lost Temples of Lake Luo

Alver (1993)

Average Rating: 6.00/10
RPG Item Rank: N/A
Information
RPG
Genre
Setting
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
1993
Primary Name
Alver
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 75954
Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1993
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: 001-1714
64 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Back of the book
Det var bara en tidsfråga innan orchgardet skulle hinna ifatt oss. Vi sprang längs den smala stigen uppåt utmed klippstupet, tills vi kom fram till en märklig hålighet i klippan. Miranda, injirkvinnan som med sin mäktiga långbåge räddat oss från det första bakhållet, stannade till. "Lyssna... vingslag, jag hör vingslag!" Jag lutade mig fram över stupet för att se bättre, och nästan bländades av glansen från tusentals guldmynt och smycken värdiga en alvkonungs förstfödde. "Vid Thalions helige skapare," utbrast jag, "det här är Rumilalvers juvelverk" Det måste komma från Rumilgronds undergång!" Plötsligt skymdes solljuset av en enorm skugga, och luftvirvlar kastade upp grus och småsten runt omkring oss. Framför skattgömman sänkte sig ned en mäktig best, en jättegrip med en lång, spetsig, ödlelik svans. Armslånga klor skar in i graniten när han sökte fäste på den lodräta bergväggen. "Frukten intet, alvfränder! Mina vingar för er härifrån fortare än vinden, om ni så önskar!"

Alver är en regel- och kampanjmodul som ingående beskriver de odödliga alverna i Drakar och Demoners värld, främst med beskrivningar av allt du behöver veta när du skapar en rollperson - spelvärden, särskilda förmågor och färdigheter, klädedräkter och tatueringar, symboler och namn, droger och vapen, artefakter, seder och bruk, bosättningar till havs, i underjorden och i trädkronorna, yrken och karaktärsdrag. Du finner beskrivningar av sex olika alvsläkten - de underjordiska grottalverna, de havslevande gråalverna, de mäktiga högalverna, injir - slätternas vandringsfolk, de mer mänskliga mörkeralverna, samt naturligtvis även de klassiska skogsalverna, fast lite annorlunda än vad du kanske vant dig vid...

User translation
Elves
It was just a question of time before the orch warband would catch up with us. We ran on the narrow pathway upwards along the cliffside, until we reached a weird looking cavity in the cliff. Miranda the injir woman who, with her powerful longbow, had saved us at the first ambush, stopped. "Listen... the sound of wingstrokes, I can hear them!" I leaned forward over the cliff edge to see better, I was nearly blinded by the shine reflected off thousands of gold coins and jewellery worthy of an elven king's firstborn. "By the holy maker of Thalion", I bursted, "this is the jewelcraft of Rumil elves. It must come from the downfall of Rumilgrond!" Suddenly the sunlight was hidden by an enormous shadow, whirls of air threw gravel and pebbles around us. In front of the treasure a powerful beast, a giant gryphon with a long, pointed, reptile tail, descended. Claws as long as an arm cut into the granite as he searched for purchase on the steep cliffside. "Do not fear, elven friends! My wings will take you from here faster than the wind, if you so wish!"

Elves is a rules and setting module that describes the immortal elves of the Drakar och Demoner world in detail, focusing on the things you need to know when creating a character - game statistics, special abilities and skills, clothing and tattoos, symbols and names, drugs and weapons, artefacts, customs and traditions, settlements at sea, below the ground and in the treetops, professions and personality quirks. You will find descriptions of six different elven races - the subterranean cave elves, the sealiving grey elves, the powerful high elves, injir - the wandering people of the plains, the more human dark elves and naturally the well-known wood elves, but perhaps a bit different from what you have gotten used to...

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 6.00
Standard Deviation: 0.71
Num Views: 461
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 17
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.