The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
The Fantasy Trip: Legacy Edition
Dune: Chronicles of the Imperium
Waterdeep: Dragon Heist
Melee
Advanced Melee
Warhammer Fantasy Roleplay Core Set
In The Labyrinth
Prince Valiant: The Storytelling Game
Blades in the Dark
Guidebook to the Duchy of Valnwall Special Edition
Starfinder Core Rulebook
The Death Knight's Squire: A 5E Solo Gamebook
The Quiet Year
The Final Revelation
Tales from the Loop
Ironsworn
Art and Arcana: A Visual History
Advanced Wizard
Testament: Roleplaying in the Biblical Era
Ancient Kingdoms: Mesopotamia
Fiasco
Microscope
Dungeons & Dragons Starter Set
Mutant: Year Zero Core Book
Lankhmar: Savage Tales of the Thieves Guild
SOLO: Solo RPG Campaigns for the Cepheus Engine
Forest Keeper Deluxe Edition
Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage
Philohuman BBQ
Natural Selection
Book 01: The Warlock of Firetop Mountain
Delta Green
Masks of Nyarlathotep (3rd & 4th edition)
Escape from Innsmouth (2nd Edition)
Wizard
Secrets
The Great Pendragon Campaign
Goldfinger
Villains
On Her Majesty's Secret Service
For Your Information
Hot War
Gamma World Roleplaying Game
Heart of Ice
Wu Xing: The Ninja Crusade
Wraith Recon
Runic Magic System for use in L.R.P
Tome of Adventure Design
DCC #067: Sailors on the Starless Sea

Alver (1993)

Average Rating: 6.00/10
RPG Item Rank: N/A
Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1993
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: 001-1714
64 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Back of the book
Det var bara en tidsfråga innan orchgardet skulle hinna ifatt oss. Vi sprang längs den smala stigen uppåt utmed klippstupet, tills vi kom fram till en märklig hålighet i klippan. Miranda, injirkvinnan som med sin mäktiga långbåge räddat oss från det första bakhållet, stannade till. "Lyssna... vingslag, jag hör vingslag!" Jag lutade mig fram över stupet för att se bättre, och nästan bländades av glansen från tusentals guldmynt och smycken värdiga en alvkonungs förstfödde. "Vid Thalions helige skapare," utbrast jag, "det här är Rumilalvers juvelverk" Det måste komma från Rumilgronds undergång!" Plötsligt skymdes solljuset av en enorm skugga, och luftvirvlar kastade upp grus och småsten runt omkring oss. Framför skattgömman sänkte sig ned en mäktig best, en jättegrip med en lång, spetsig, ödlelik svans. Armslånga klor skar in i graniten när han sökte fäste på den lodräta bergväggen. "Frukten intet, alvfränder! Mina vingar för er härifrån fortare än vinden, om ni så önskar!"

Alver är en regel- och kampanjmodul som ingående beskriver de odödliga alverna i Drakar och Demoners värld, främst med beskrivningar av allt du behöver veta när du skapar en rollperson - spelvärden, särskilda förmågor och färdigheter, klädedräkter och tatueringar, symboler och namn, droger och vapen, artefakter, seder och bruk, bosättningar till havs, i underjorden och i trädkronorna, yrken och karaktärsdrag. Du finner beskrivningar av sex olika alvsläkten - de underjordiska grottalverna, de havslevande gråalverna, de mäktiga högalverna, injir - slätternas vandringsfolk, de mer mänskliga mörkeralverna, samt naturligtvis även de klassiska skogsalverna, fast lite annorlunda än vad du kanske vant dig vid...

User translation
Elves
It was just a question of time before the orch warband would catch up with us. We ran on the narrow pathway upwards along the cliffside, until we reached a weird looking cavity in the cliff. Miranda the injir woman who, with her powerful longbow, had saved us at the first ambush, stopped. "Listen... the sound of wingstrokes, I can hear them!" I leaned forward over the cliff edge to see better, I was nearly blinded by the shine reflected off thousands of gold coins and jewellery worthy of an elven king's firstborn. "By the holy maker of Thalion", I bursted, "this is the jewelcraft of Rumil elves. It must come from the downfall of Rumilgrond!" Suddenly the sunlight was hidden by an enormous shadow, whirls of air threw gravel and pebbles around us. In front of the treasure a powerful beast, a giant gryphon with a long, pointed, reptile tail, descended. Claws as long as an arm cut into the granite as he searched for purchase on the steep cliffside. "Do not fear, elven friends! My wings will take you from here faster than the wind, if you so wish!"

Elves is a rules and setting module that describes the immortal elves of the Drakar och Demoner world in detail, focusing on the things you need to know when creating a character - game statistics, special abilities and skills, clothing and tattoos, symbols and names, drugs and weapons, artefacts, customs and traditions, settlements at sea, below the ground and in the treetops, professions and personality quirks. You will find descriptions of six different elven races - the subterranean cave elves, the sealiving grey elves, the powerful high elves, injir - the wandering people of the plains, the more human dark elves and naturally the well-known wood elves, but perhaps a bit different from what you have gotten used to...

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 6.00
Standard Deviation: 0.71
Num Views: 487
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 18
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.