Alver (1993)

Average Rating: 6.20/10
RPG Item Rank: 7746
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Alver
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1993
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code: 001-1714
64 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book
Det var bara en tidsfråga innan orchgardet skulle hinna ifatt oss. Vi sprang längs den smala stigen uppåt utmed klippstupet, tills vi kom fram till en märklig hålighet i klippan. Miranda, injirkvinnan som med sin mäktiga långbåge räddat oss från det första bakhållet, stannade till. "Lyssna... vingslag, jag hör vingslag!" Jag lutade mig fram över stupet för att se bättre, och nästan bländades av glansen från tusentals guldmynt och smycken värdiga en alvkonungs förstfödde. "Vid Thalions helige skapare," utbrast jag, "det här är Rumilalvers juvelverk" Det måste komma från Rumilgronds undergång!" Plötsligt skymdes solljuset av en enorm skugga, och luftvirvlar kastade upp grus och småsten runt omkring oss. Framför skattgömman sänkte sig ned en mäktig best, en jättegrip med en lång, spetsig, ödlelik svans. Armslånga klor skar in i graniten när han sökte fäste på den lodräta bergväggen. "Frukten intet, alvfränder! Mina vingar för er härifrån fortare än vinden, om ni så önskar!"

Alver är en regel- och kampanjmodul som ingående beskriver de odödliga alverna i Drakar och Demoners värld, främst med beskrivningar av allt du behöver veta när du skapar en rollperson - spelvärden, särskilda förmågor och färdigheter, klädedräkter och tatueringar, symboler och namn, droger och vapen, artefakter, seder och bruk, bosättningar till havs, i underjorden och i trädkronorna, yrken och karaktärsdrag. Du finner beskrivningar av sex olika alvsläkten - de underjordiska grottalverna, de havslevande gråalverna, de mäktiga högalverna, injir - slätternas vandringsfolk, de mer mänskliga mörkeralverna, samt naturligtvis även de klassiska skogsalverna, fast lite annorlunda än vad du kanske vant dig vid...

User translation
Elves
It was just a question of time before the orch warband would catch up with us. We ran on the narrow pathway upwards along the cliffside, until we reached a weird looking cavity in the cliff. Miranda the injir woman who, with her powerful longbow, had saved us at the first ambush, stopped. "Listen... the sound of wingstrokes, I can hear them!" I leaned forward over the cliff edge to see better, I was nearly blinded by the shine reflected off thousands of gold coins and jewellery worthy of an elven king's firstborn. "By the holy maker of Thalion", I bursted, "this is the jewelcraft of Rumil elves. It must come from the downfall of Rumilgrond!" Suddenly the sunlight was hidden by an enormous shadow, whirls of air threw gravel and pebbles around us. In front of the treasure a powerful beast, a giant gryphon with a long, pointed, reptile tail, descended. Claws as long as an arm cut into the granite as he searched for purchase on the steep cliffside. "Do not fear, elven friends! My wings will take you from here faster than the wind, if you so wish!"

Elves is a rules and setting module that describes the immortal elves of the Drakar och Demoner world in detail, focusing on the things you need to know when creating a character - game statistics, special abilities and skills, clothing and tattoos, symbols and names, drugs and weapons, artefacts, customs and traditions, settlements at sea, below the ground and in the treetops, professions and personality quirks. You will find descriptions of six different elven races - the subterranean cave elves, the sealiving grey elves, the powerful high elves, injir - the wandering people of the plains, the more human dark elves and naturally the well-known wood elves, but perhaps a bit different from what you have gotten used to...

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 7746
Num Ratings: 5
Average Rating: 6.20 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.75
Num Views: 1001
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 22
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.