Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Vansinnets Teater
Nick: 
Scanned PDF version
Publisher: 
Year: 1996
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
16 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

User summary:

Beyond time and space there is many strange places – one of these places is the Theatre of Insanity. The Theatre of Insanity exists in a madman's feverish nightmares, and it has a will of its own. It absorbs its inhabitants until they to are a part of the Theatre of Insanity.

In the game the players take on the parts of the theatres five new inhabitants.

From the introduction (in swedish):

Bortom tid och rum finns många underliga platser — en av dessa är Vansinnets Teater. Vansinnets Teater existerar i en galen mans feberdrömmar, och har en egen vilja; Den absorberar dess invånare, tills invånarna är ett med Teatern. Teaterns nuvarande invånare är de fem karaktarerna; Franz, Vansinnets Teaters direktör, Dieter, dess galne regissör, Alexander och Marlene, de båda skådespelarna på Teatern och Karl, den nye vaktmästaren — drömspelets huvudperson. Under drömspelets gång skall karaktarerna sätta upp Dieters pjäs "Drömmar i Vansinnets Teater." Efter pjäsen börjar Franz, Dieter, Alexander och Marlene få drag av Maktens, Vishetens, Kärlekens och Livets gudar och till slut kommer Karl att försoka ta sig ifrån Teatern. Detta kommer att lyckas efter mycket om och men och han får inte med sig någon eller något därifrån, inte ens resväskorna — de, och sitt förflutna, lämnar han bakom sig.
Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 305
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.