Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Drakar och Demoner Samuraj
Nick: 
Box Version
Publisher: 
Year: 1987
Box Set
Product Code: 09-001
148 pages
Size: 7.53 x 9.44 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the box (Swedish):

Du sitter bekvämt på golvet, med en mugg sake inom räckhåll, och lyssnar förstrött på geishans sång. Skymningen faller stilla utanför din boning och du kan höra grodornas kväkande - eller... Vad nu? Det är för tyst.

Snabbt och ljudlöst drar du din wakizashi. Geishan tystnar av förvåning, men med en snabb gest får du henne att fortsätta sin sång. En svartklädd gestalt hoppar in genom fönstret med draget svärd. En ninja! Reflexerna tar kontrollen och du angriper.

Den uppgående solens land - avlägset, legendomspunnet, spännande. Poesi, harmoni, stolthet, ära, rafflande äventyr - allt finns i Jih-pun, samurajernas och ninjornas hemland.
Drakar och Demoner, först och bäst bland rollspel, blir nu ännu större med Drakar och Demoner Samuraj, en expansionsmodul som beskriver det mytologiska Japan.

Drakar och Demoner Samuraj är inget eget spel. Du måste ha tillgång till Drakar och Demoners grundregler för att kunna använda det. I Samuraj skildras det legendariska Japan i två häften. Regelhäftet tar upp nya yrken, färdigheter, vapen och rustningar. Här finns även tre olika slags magi. I det andra häftet skildras Jih-pun, fantasy-Japan, med invånare, historia, geografi, samhälle, sedvänjor och djurliv.

User translation:

Title: Dragons and Demons Samurai

You're sitting comfortably at the floor, a mug of sake within reach, and absently listen to the song of the geisha. Twilight is approaching peacefully outside your abode and you can hear the quaking of the frogs - or... What? It's too silent.

You draw your wakizashi fast and silently. Surprised, the geisha stops singing, but you make her continue with a quick gesture. A black clothed figure jumps in through the window with a drawn sword. A ninja! The reflexes take control and you attack.

The Land of the Rising Sun - distant, legendary, exciting. Poetry, harmony, pride, glory, thrilling adventures - you will find all of it in Jih-pun, the homeland of samurai and ninjas.
Dragons and Demons, first and best among roleplaying games, now becomes even larger with the addition of Dragons and Demons Samurai, an expansion module that describes the mythological Japan.

Dragons and Demons Samurai is not a standalone game. You must have Dragons aand Demons core rules to use it. In Samurai the legendary Japan is described in two booklets. The rules booklet treat new professions, skils, weapons and armour. The booklet also contains three different kinds of magic. In the second booklet Jih-Pun, the fantasy version of Japan, is described with inhabitants, history, geography, society, customs and animals.

Contents
  • Rules booklet
  • Campaign booklet
  • Map
  • Adventure booklet Leka med elden (Playing with Fire)
Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 7728
Num Ratings: 5
Average Rating: 6.20 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.98
Num Views: 1666
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 27
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.