Ereb Altor (1989)

Average Rating: 8.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Ereb Altor
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1994
Soft Cover
264 pages
Size: 6.50 x 9.40 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Ereb Altor
Nick: 
Box Set
Publisher: 
Year: 1989
Box Set
Product Code: 14-001
264 pages
Size: 7.40 x 9.45 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the box
Färden över och under Erebs berg, dess stormpiskade hav och mörka skogar hade varit lång och krävande, men resan mot vårt sägenomspunna mål hade inte varit förgäves... Vi hade kämpat mot Zorakins stolta riddare, flytt undan de fruktade sydlänska piratankorna, i en våldsam klappjakt seglat ifrån de kraftfulla Ransardernas långa skepp och flygande gripar, korsat Barbias frusna ödemarker och slutligen smugit oss över Nidlands stora mur under den onde ärkemagikerns allseende öga, bara för att tvingas fly från Grynnerbergens hårdföra dvärgar. Våra sår och skråmor till trots var vi mycket nöjda; vårt uppdrag var slutfört, vi var hjältar överallt och hade upplevt fler äventyr än vad vi någonsin trott då vi startade vår resa över Ereb Altor - äventyrens kontinent.

Ereb Altor-boxen innehåller fyra böcker om allt du någonsin velat veta om Ereb Altor - Drakar och Demoners spännande spelvärld.
Den första boken är spelledarens, och beskriver Ereb Altors olika länder. Ett häfte är tillägnat spelarna, och innehåller sägner, legender, sagor och sånger från Ereb Altors alla hörn.
Häfte nummer tre beskriver med kartor, texter och tabeller hela kontinenten Ereb;
Det fjärde häftet innehåller förutom ett flertal kampanj- och äventyrsuppslag även två kompletta äventyr.

User translation
The voyage over and underneath the mountains of Ereb, its storm whipped oceans and dark forests had been long and demanding, but the journey towards our legendary objective had not been in vain... We had fought against the proud knights of Zorakin, fled from the feared southern pirate ducks, outsailed the powerful ransardian longships and gryphons in a violent hunt, crossed the frozen wastes of Barbia and finally sneaked our way over the great wall of Nidland beneath the allseeing eye of the evil arch wizard but were then forced to escape from the hardy dwarves of the Grynner mountains. Despite our scars and wounds we were very satisfied; our quest was completed, we were heroes everywhere and had lived through more adventure than we could ever have thought when we started our voyage across Ereb Altor - the continent of adventure.

The Ereb Altor box contains four books on everything you have evere wanted to know about Ereb Altor - the exciting game world of Drakar och Demoner (Dragons and Demons).
The first book is written for the game master, and describes the countries of Ereb Altor.
One booklet is dedicated to the players and contains myths, legends, stories and songs from all over Ereb Altor.
The third booklet describes the entire Ereb continent using maps, articles and tables.
The fourth booklet contains numerous campaign and adventure ideas in addition to two complete adventures.

Contents
- Game Master booklet
- Player booklet
- Map booklet
- Adventure booklet
- Fold out map of the entire continent.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 8.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.71
Num Views: 1129
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 2
Users Owning: 18
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.