Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Hardcover Reprint
Publisher: Free League Publishing
Year: 2019
Hard Cover
ISBN-13: 978-9188805454
287 pages
Size: A4
2.54 pounds
Swedish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Hindenburg - min älskade
Nick: 
Hardcover Version
Publisher: 
Year: 2006
Hard Cover
ISBN-10: 9197572322
288 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book (in Swedish):

HINDENBURG - MIN ÄLSKADE är den tredje och avslutande delen i den episka rollspelskampanjen Undergångens arvtagare. I Pyrisamfundets huvudstad dukas upp för en magnifik hyllningsfest när riket på nyårsaftonen fyller 100 år. En spänd förväntan ligger i den kalla vinterluften inför festligheterna, men också en bitande oro. Det ryktas om konspirationer i det fördolda. I Malsjöns inlopp har rikets armada ankrat upp och elitförbandet vita kåren har anlänt till huvudstaden. Finns ett samband mellan den ökade militära närvaron och de mystiska självmord som skakar den pyriska armén? Och stämmer det verkligen att kejsaren är försvunnen för att planera en invasion mot ärkefienden Gotland?

HINDENBURG - MIN ÄLSKADE INNEHÅLLER BLAND ANNAT:
 • 304 sidor läsning i form av omfattande kampanjmaterial och spännande äventyrsplatser
 • 16 sidor med stämningsfulla färgbilder
 • Äventyren Gryningsvärld i lågor, I skuggan av Långe Jack och Undergångens arvtagare som tillsammans utgör den episka finalen på Sveriges största rollspelskampanj genom tiderna
 • En detaljerad stadskarta och ingående beskrivningar av Pyrisamfundets huvudstad Hindenburg
 • En omfattande och avslöjande beskrivning av hela Pyrisamfundets historia, från katastrofens dagar till rikets stundande 100-årsfirande
 • Ingående beskrivningar av det fristående ö-riket Åland och dess samtliga 14 lokalier

User translation:

HINDENBURG - MY BELOVED is the third and final part in the epic role-playing campaign Heirs of the Apocalypse. In the capital of Pyrisamfundet (The Pyri Union) there are preparations for a magnificent celebration when the realm turns 100 years old on New Year's Eve. There is a tense anticipation in the winter's cold for the festivities, but also a pungent concern. There are rumours of hidden conspiracies. In the inlet of Malsjon (The Moth Lake) has the realm's armada anchored and the elite force The White Corps have arrived in the capital. Is there a connection between the increasing military presence and the mysterious suicides that rattle the Pyric army? And is it really true that the Emperor has disappeared to plan an invasion of the archenemy Gotland?

INCLUDED IN HINDENBURG - MY BELOVED:
 • 304 pages of extensive campaign material och exiting places of adventure
 • 16 pages of atmospheric images in colour
 • The scenarios Gryningsvärld i lågor (Dawn World in Flames), I skuggan av Lange Jack (In the Shadow of Long Jack) and Undergångens arvtagare (Heirs to the Apocalypse), together they are the epic finale of Sweden's biggest role-playing campaign in history
 • A detailed city map and thorough descriptions of Pyrisamfundet's capital Hindenburg
 • An extensive and revealing description of the history of Pyrisamundet, from the catastrophic days to the 100 year celebration at hand
 • Detailed descriptions of the independent island realm of Åland and its 14 sections
Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 8.67 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.25
Num Views: 773
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 22
Users Wanting: 1
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.