Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Svartblod i Chronopia
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1997
Soft Cover
Product Code: 001-1909
ISBN-10: 917898470X
80 pages
Size: Letter
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (in Swedish):

Sluta stirra! Ja, det är en chronopisk orch. Du vill väl inte ha den där sågklingan han har istället för vänster hand roterande i inälvorna innanför din bröstkorg? Varför han saknar 3 fingrar på den andra handen? Och ett öra och ett öga och ett ben? Känner du inte till deras smärt- och stympningskonster? De kan ordagrant offra en arm för att ta gruvlig hämnd på någon som gjort dem orätt... Givetvis ersätter de delarna med ypperlig mekanik. Nåväl, vad känner du till om Resarna då? Ja, rätt! De är de blekfeta aristokraterna med kråsskjortor som inte går en millimeter utanför sitt palats i träsket utan en hord knektar. Goblinerna då? Rätt igen! De är alla en enda stor inavlad familj, inte konstigt att de ser ut som de gör; dessutom bor de ju i kloakerna. Men de kan blåsa såpbubblor som ger de mest underliga effekter. Aha, så du har också hört legenden om den goblinska undervattenslustgården, deras Eden. Ja, jag undrar om det är sant... Trollen då? Inte, låt oss kika över till det kejserliga Sanatoriet så kommer du att få en he del förklarat om varför de är som de är. Det är inte för inte som Sanatoriet har de mest skickliga lobotomikirurgerna, om du förstår vad jag menar. Efteråt kan vi ju alltid kika in i ett wongosiskt tehus, om det inte är för kallt förstås, de där pappersväggarna är ju inte direkt kända för att hålla vädrets makter ute. Ok, redo? Då börjar vi.

User translation:

Title: Dark-blooded in Chronopia

Stop staring! Yes, that's an Chronopian orc. You don't want that saw blade that he's got instead of his left hand rotating in your chest innards, do you? Why he's missing 3 fingers on his other hand? And an ear and an eye and a leg? Don't you know of their pain and mutilation arts? They can literally sacrifice an arm to get a dreadful revenge on someone that wronged them... Of course they replace the parts with excellent mechanics. Very well, what do you know of the ogres then? Yes, correct! They're the bloated aristocrats with ruffle shirts, who won't go outside their palaces even an inch without a horde of soldiers. The goblins then? Correct again! They're one big inbred family, no wonder they look like they do; in addition they live in the sewers. But they can blow soap bubbles that give the most odd effects. Aha, so you also have heard the legend of the goblin underwater paradise, their Eden. Yes, I wonder if it's true... The trolls? No, let us pop in to the Imperial Sanatorium and you'll understand more why they are like they are. It's not a coincidence that the Sanitorium has the most skilled lobotomy surgeons, if you understand what I mean. After that we can always pop into a Wongose tea house, if it's not too cold of course; those paper walls aren't well-known for keeping out bad weather. Ok,ready? Let's begin.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 512
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 4
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.