Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Svärd & svartkonst i Chronopia
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1996
Soft Cover
Product Code: 001-1905
ISBN-10: 9178983983
80 pages
Size: Letter
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (in Swedish):

Du säger alltså att du är ett fullfjädrat skuggyngel och vet allt som är värt att veta om den beslöjade sidan av Chronopia. Jaha, du känner dessutom till världens skummaste undre värld som din egen ficka? Nå, då är det väl ingen idé att besöka Rökstaden och Grytan för att få höra lite skrönor om Ikki, den wongosiska maffian? Hoppsan, en smärre lucka på en sådär ett par sju kvadratmil i den aldrig sinande kunskapskällan... Nej, det är inget att skämmas för, tag min knotiga hand så skall jag lära dig att skilja Nemesis, de sabranska skuggmästarna, carnifexerna, de brutala stryparna, de svävande viktlösa och de ärrade gravplundrarna från de harmlösa skuggorna...

User translation:

Title: Sword & Black Arts in Chronopia

So you say you're a full-blown Shadow Fry and know everything worth knowing of the obscured parts of Chronopia. All right, you also know the world's most shady underworld like the inside of your pocket? Very well, there's no idea to visit the Smoke Town and the Cauldron to learn some tall stories about Ikki, the Wongosian mob? Oops, a minor gap of around 25 square miles in the never short-run well of knowledge... No, nothing to be ashamed of; take my bony hand and I'll teach to distinguish Nemesis; the Sabran Shadow Masters; the Carnifex; the brutal stranglers; the Weightless; and the scarred grave robbers from the harmless shadows...

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 952
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 5
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.