Codex persona (2005)

Average Rating: 8.27/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
First printing
Publisher: 
Year: 2005
Hard Cover
ISBN-10: 9197567906
ISBN-13: 9789197567909
128 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From back of book:
(In Swedish)
Visst var 1700-talet en upplysningens tid, men det var också en mörk och underlig tid full av mystiska händelser som man aldrig talade om. Götterdämmerung är rollspelet som avslöjar sanningen.

De hemliga ordnarna har större makt än både kyrkan, vetenskapsmännen och filosoferna. Det onaturliga kryper närmare och inte ens de som bor i städerna är skyddade längre. Stadsmakten gör allt de kan för att sopa igen spåren för att befolkningen inte skall få panik. Man förklarar det mystiska och bestialiska med sinnesförvirrade enslingar, eller på hemliga sällskap som sägs vinna på att skapa kaos och oordning. Det viskas om alkemister som löst livets gåta, om varulvar, vampyrer och dunkla makter som slåss om herraväldet på jorden.

Gillar Du mysterier, hemliga sällskap, ockulta platser och mytomspunna varelser i 1700-talsmiljö? Då är Götterdämmerung ett rollspel för dig.

User translation
The 18th century was certainly a time of enlightenment, but it was also a dark and strange epoch filled with mysterious events that were never spoken of. Götterdämmerung is the role playing game that reveals the truth.

The secret orders have more power than the church, scientists and philosophers. The unnatural is creepin closer and not even city-dwellers are protected any longer. The establishment does everything in its power to conceal the signs to keep the population from panicking. Mysterious and bestial events are explained as the work of insane loners, or of secret societies who are claimed to gain from the creation of chaos and disorder. Rumours abound of alchemists who have solved the riddle of life, of werewolfs, vampires and nebulous powers fighting for the dominanation of Earth.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 8.27 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.38
Num Views: 691
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 20
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.