Hide Content
Information
RPG Item: LexOccultum: Great Mysteries of Übel Staal
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2005
Primary Name
LexOccultum: Great Mysteries of Übel Staal
Alternate Names
Död och bråddjupa hemligheter rörande ockultisten Übel Staal
I Grandi Misteri di Ubel Staal
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 81459
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
I Grandi Misteri di Ubel Staal
Publisher: Wyrd Edizioni
Year: 2021
Soft Cover
ISBN-13: 978-8869811180
72 pages
Size: 7.68 x 10.04 inches
Italian
View
Corrections
Link Image
Nick: 
Great Mysteries of Übel Staal PDF
Publisher: RiotMinds
Year: 2018
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code: LEX-004
ISBN-13: 978-9198475920
72 pages
Size: Letter
English
View
Corrections
Link Image
Nick: 
Softcover Version
Publisher: RiotMinds
Year: 2018
Soft Cover
Product Code: LEX-004
ISBN-13: 978-9198475920
72 pages
Size: 10.50 x 8.50 inches
0.64 pounds
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: LexOccultum: Great Mysteries of Übel Staal
Nick: 
Död och bråddjupa hemligheter rörande ockultisten Übel Staal First printing
Publisher: RiotMinds
Year: 2005
Soft Cover
ISBN-10: 9197567922
ISBN-13: 978-9197567923
74 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From back of book:
(In Swedish)
I staden Farschviller i Frankrike, på gränsen till furstendömet Pfalz, ligger den välbesökta Madame Holbachs idésalong och lustinrättning, visserligen inte lika känd som Madame Geoffrins i Paris med stamgäster som Jaques Rousseau eller matematikern Jean La Rond, men likväl en knutpunkt för viktiga och framgångsrika salongstyranner, aristokrater, mystiker och litterärt folk. En salong där konversationen slipas till en skön konst och där man förlustar sig i köttets behag när natten faller på. Detta är en tummelplats för ännu ej kända filosofer, vetenskapsmän, teologer, administratörer och medlemmar ur ordnar vars existens ännu ej nått Paris. I en atmosfär av uppsluppet vansinne kastas de mest remarkabla och beaktansvärda åsikterna mellan salongens väggar, ivrigt ackompanjerade av gälla skratt och falska anklagelser.

Efter en minst sagt omtumlande kväll erbjuds rollpersonerna att undersöka den kände ockultisten Übel Staals död, för att på så sätt lösa en verbal tvist mellan tre gentlemän som pågått i snart ett decennium. En mängd rykten cirkulerar om hur Übel dog, rykten som satt fart på spekulationer om både varulvar och hemliga sällskap.En del menar att Übel helt enkelt fallit av sin häst och brutit nacken. Ett tillsynes lätt uppdrag visar sig snart bjuda på övernaturliga, såväl som mänskliga bestar, dunkla personligheter och bråddjupa hemligheter.

Boken bjuder på ett uppdrag och utförliga beskrivningar av den lilla staden Koblenstadt.

User translation
(Death and ominous secrets regarding the occultist Übel Staal.)
In the city of Farschviller in France, close to the border to the duchy Pfalz, lie the popular parlour of ideas and entertainment of Madame Holbach. It is not as well-known as Madame Geoffrin's in Paris with regulars as Jaques Rousseau or the matematician Jean La Rond, but nevertheless a nexus for important and successful parlour tyrants, aristocrats, mysticians and literary people. A parlour where conversation has been honed to a beatiful art and where you can amuse yourself with carnal pleasures as night falls. This is a playground for philosophers, scientists, teologicians, administrators yet to become famous and to members of secret orders whose existance has yet to reach Paris. In an atmosphere of rollicking madness the most remarkable and noteworthy opinions are echoed between the walls of the parlour, eagerly accompanied by shrill laughter and false accusations.

After a bewildering night, to say the least, the characters are offered to investigate the death of the famous occultist Übel Staal, to sort out a verbal dispute beween three gentlemen that have been going on for close to a decade. Plenty of rumours circulate about how Übel died, rumours that have caused people to speculate about both werewolves and secret societies. Some say that Übel just fell from his horse and broke his neck. An apperently easy mission suddenly offers supernatural - as well a human - beasts, shrouded personalities and ominous secrets.

The book contains one mission and a detailed description of the small town Koblenstadt.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 6.33 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.47
Num Views: 734
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 30
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: kickstarter [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.