Hide Content
Information
RPG Item: Sub Rosa - Hemliga ordnar och sällskap
RPG
Genre
Series Code
 
Category
Mechanic
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2008
Primary Name
Sub Rosa - Hemliga ordnar och sällskap
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 81462
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
First printing
Publisher: 
Year: 2008
Soft Cover
ISBN-13: 978-9197726306
88 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From back of book:
(In Swedish)
Med darrande händer slog Maurice ihop de maskätna pärmarna. Nu stod allt klart för honom. Den sanna innebörden av överlämnandet av storhertigdömet Toscana till ätten Habsburg, de verkliga skälen bakom det österrikiska tronföljdskriget, varför Bank of England och holländska Ostindiska Kompaniet grundats. Nu såg han trådarna som fick världen att dansa, sjunga och dö. Sanningen bakom den väldiga förvandling som Europa och världen stod på randen till. Herre min Gud! Kunde han ens fortfarande åkalla denna gudom efter alla mörka hemligheter han nu fått ta del av? Hur skulle han kunna leva med denna kunskap? Blotta tanken på omfattningen och tidsrymden av konspirationen gav honom svindel och fick vinet att stöta sig uppåt i halsen.

Den mörka skepnaden lösgjorde sig från skuggorna i den trånga kammaren.

"Har Ni nu funnit vad Ni sökte?"

Maurice darrade på rösten: "Allt och mer därtill!".

Skepnaden brast ut i ett hest skratt som fick illaluktande kallsvett att sippra fram ur Maurices armhålor.

"Ni vet ännu ingenting!" "Kom nu. Vi är sena till initiationsritualen."

Gillar du mysterier, hemliga sällskap, ockulta platser och mytomspunna varelser i 1700-talsmiljö? Då är Sub Rosa en bok för dig.

Sub Rosa tar dig med in i Götterdämmerungs mystiska värld och låter dig förkovras i det mörka Europas dolda sfär av hemliga sällskap med allt vad konspirationer och komplotter innebär.

I Sub Rosa finns djupgående beskrivningar av sällskap som Frimurarna, Royal Society, Hell Fire Club, Odd Fellows, obskyra sammanslutningar som Sidenklänningarnas sällskap, Terry Jones Mystiska Voodoosällskap och många fler.

Sub Rosa är ett tillbehör till rollspelet Götterdämmerung och du behöver böckerna Codex Persona och Lex Libris för att använda dig av detta tillbehör.

User translation
(Sub Rosa - Hidden orders and societies)
Maurice shut the worm-ridden binders with trembling hands. Everything was clear to him now. The true meaning of the surrender of the grand-duchy Toscana to the Habsburg family, the real reasons behind the Austrian succession war, why the Bank of England and the Dutch East India Company had been formed. He could now see the threads that made the world dance, sing and die. The truth behind the tremendous change Europe and the world is facing. My God! Could he even invoke the name of the Lord knowing all the dark secrets he had now found out? How would he be able to live with this knowledge? The very thought of the magnitude and timespan of the conspiration made him dizzy and caused the wine to get stuck in his throat.

The dark figure detached from the shadows in the cramped chamber.

"Have you found what you were looking for?"

Maurice answered with trembling voice: "Everything and more!"

The figure burst into hoarse laughter that made foul-smelling cold sweat trickle from Maurice's arm pits.

"You still know nothing!" "Come with me. We are late for the initiation ritual."

Do you like mysteries, secret societies, occult places and legendary creatures in an 18th century environment? Then Sub Rosa is a book for you.

Sub Rosa bring you into the mysterious world of Götterdämmerung and improve your knowledge about the hidden sphere of secret societies in the dark Europe, with all the implied conspiracies and plots.

In Sub Rosa you will find detailed descriptions of societies as the Freemasons, the Royal Society, Hell Fire Club, Odd Fellows, obscure associations as the Society of Silk Dresses, the Mysterious Voodoo Society of Terry Jones and many more.

Sub Rosa is a supplement to the roleplaying game Götterdämmerung, you will need the Codex Persona and Lex Libris books to be able to use this book.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 3
Average Rating: 8.50 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.41
Num Views: 531
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 3.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 10
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.