Eldsjäl (2004)

Average Rating: 6.75/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Eldsjäl
Nick: 
Softcover version
Publisher: 
Year: 2004
Soft Cover
Product Code: 6-12010
72 pages
Size: 21.50 x 29.50 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

User summary

Eldsjäl is an adventure for Drakar och Demoner (6th Edition). It also contains a description of the island of Edair'maan and its inhabitants.

From the back of the book (Translated)

Sulvanaha, the great elf king's son, had promised and sworn before the Council in Valkalainen that he would slay the monster that everyone feared. Even the gods listened to his song. A ship was made ready for his departure, Månskänke handed over as a gift. Most knew then that he would not return to the light again, for they had seen in his visions how he would be swallowed by darkness.

He saved many lives by sacrificing his own.

Månskänke became Eldsjäl, and hidden in time and guarded by the fire's sons it was forgotten. It was believed that the volcano had finally swallowed the mighty blade. Nobody heard of the giants any more.

The Age of Dreams was over, Savenpaha was close and so begins the story of Edair'maan - The Island of the Wailing Winds

Eldsjäl will take you to a small windswept volcanic island surrounded by dangerous reefs and cliffs. Here lives a small group of people whose destinies woven together by a long history full of violence and betrayal. As if this were not enough, the winds of change blow harder than ever. A man who calls himself a king has gone ashore with a small entourage and strikes fear in the Island. Rortväktars (Holy warriors) from the mainland follow in his footsteps.

The characters face many difficult choices and an island full of intrigue and adventure.

From the back of the book (Original Swedish)

Sulvanaha, den store alv konungens son, hade lovat och svurit inför rådet i Valkalainen att han skulle dräpa vidundret som alla fruktade. Även gudarna lyssnade på hans sång. Ett skepp gjordes redo för hans avfärd, Månskänke räcktes över som gåva. De flesta visste redan då att han inte skulle återvända till ljuset igen, ty de hade sett i sina syner hur han skulle slukas av mörkret.

Han räddade mångas liv genom att offra sitt eget.

Månskänke blev Eldsjäl, och förborgat i tiden och vaktat av eldens söner glömdes det bort. Man trodde att vulkanen till slut hade slukat den mäktiga klingan. Av jättarna hördes inget mer.

Drömmarnas tid var förbi, Savenpaha var nära och så börjar historien om Edair'maan - De klagande vindarnas ö.

Eldsjäl tar dig till en liten vindpinad vulkanö omgiven av farliga rev och med branta klippor. Här bor en liten skara människor vars öden vävts samman av en lång historia full av våld och svek. Som om inte detta vore nog blåser förändringens vind hårdare än någonsin. En man som kallar sig för Konungen har stigit iland med ett litet följe och sätter skräck i ön. Rortväktare från fastlandet följer i hans spår.

Rollpersonerna ställs inför många svåra val och en ö full av intriger och småäventyr.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.75 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.75
Num Views: 857
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 11
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] swedish [+] adventure [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.