Likstorm (2007)

Average Rating: 6.75/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Likstorm
Nick: 
Softcover version
Publisher: 
Year: 2007
Soft Cover
Product Code: 7-7010
ISBN-10: 9197567981
ISBN-13: 9789197567985
120 pages
Size: 8.70 x 11.25 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (Translation)

Samund had served in Trollmark since he was old enough to carry a spear. He counted the brothers Baldir and Hirmod to his friends, whose father was Jorn Entloft.

Samund stood on the battlements of the mighty castle and felt the cold winds blow with increasing frequency. There was a feeling of anxiety in the air, winter was not the only thing approaching. He was not the only one who felt discomfort. Something was wrong, something was happening. It was rumored that the entire western countries were on fire, that war raged, and that the ravens had never found food in such an abundance before. The lands on the other side of Osterhavet (Eastern Sea) were brought down to their knees and had turned to Pater [a high priest/the "pope"] for help, he had responded to their plea.

Everywhere he went inside the walls of Trollmark he felt discomfort, and outside the walls you could always sense the stench of death and decay.

On the path that led into the castle he saw a man - or was it a boy - walk to the gate. From his command post high above he thought the man looked unusually pale, he was also wearing way too little clothing. The man wore a large sword on his back. It was quite obvious that he was a housecarl, yet it seemed as if he had not yet reached manhood.

"Reveal your name and your business", Samund shouted from the battlements.

The man stopped and looked towards Samund.

"I have come to serve, what you call me does not matter."

Little did Samund suspect that the man was carrying doom and nothing good would come of his visit to Trollmark.

Likstorm is the last and final part of the series of The Black Sun. It certainly works as a standalone adventure, but for those who played Vildhjarta, Snösaga and Eldsjäl, Likstorm continues an epic campaign that plays out over several years and across Osthem.

Likstorm is best suited for experienced players and the gamemaster should have at least some experience in running adventures before he / she tries running Likstorm.

The book presents a wealth of information about the town and castle Trollmark in the north of Osthem, as well as detailed information about the campaign, various locations and NPCs.

From the back of the book (Swedish original)

Samund hade tjänat i Trollmark sedan han var gammal nog att bära ett spjut. Till sina vänner räknade han bröderna Baldir och Hirmod vars far var Jorn Entloft.

Samund stod på murkrönet till den mäktiga borgen och kände hur de kalla vindarna kom allt oftare. Det låg oro i luften, inte bara vintern var i antågande. Han var inte den enda som kände olusten. Någonting var fel något höll på att hända. Det ryktades om att hela västerns länder stod i brand, att krig rådde och att korparna aldrig hade kunnat äta sig så mätta som nu. Tvingade på knä hade länderna på andra sidan Osterhavet vänt sig till Pater om hjälp och han hade hörsammat deras vädjan.

Vart han än gick innanför Trollmarks murar kände han olust, och utanför murarna kunde man alltid förnimma stanken av död och förruttnelse.

På stigen som ledde in mot borgen såg han en man - eller var det en pojke - gå mot porten. Från sin postering högt ovanför tyckte han att mannen såg ovanligt blek ut, dessutom hade han på tok for lite kläder på sig. Mannen bar ett stort svärd över ryggen. Det var helt uppenbart att han var hirdman, men likväl tycktes det som om han inte blommat ut och blivit man ännu.

"Avslöja ditt namn och ditt ärende", skrek Samund från murkrönet.

Mannen stannade upp och tittade mot Samund.

"Jag har kommit för att tjäna, vad du kallar mig spelar ingen roll."

Föga anade Samund att mannen bar på undergången och inget gott skulle komma av hans besök till Trollmark.

Likstorm heter den sista och avslutande delen i sviten om Den svarta solen. Det fungerar visserligen som ett fristående äventyr men för dem som spelat Vildhjarta, Snösaga och Eldsjäl sätter Likstorm punkt för en episk kampanj som utspelat sig under flera år och över hela Osthem.

Likstorm lämpar sig bäst for erfarna spelare och inte minst spelledaren bör ha spellett några äventyr innan han/hon ger sig på Likstorm.

I boken finns en mängd information om staden och borgen Trollmark i norra Osthem, liksom utförlig kampanjinformation om olika platser och spelledarpersoner.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.75 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.75
Num Views: 1600
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 0
Users Owning: 9
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] adventure [+] region_sourcebook [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.