Rohan (1986)

Average Rating: 6.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Information
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Box Set Version
Publisher: 
Year: 1986
Box Set
Product Code: 06-605
108 pages
Size: 7.50 x 9.50 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the box
Hög och stolt satt Théoden åter i sadeln. Han reste sig kapprak i stigbyglarna och ropade med skallande stämma, renare, klarare, högre än man någonsin hört från en dödlig man:
Till strids! Till strids, Théodens ryttare! Upp vaknar illdåd, eld och slakt! Spjut skall skakas, sköldar splittras, svärdsdag, sotdag förrn sol stiger. Ryttare, rid! Till ritt mot Gondor!.
Kungen gav Snömanke maningsropet och hästen kastade sig framåt. Bak honom smällde hans standar i vinden, en vit springare på grönt fält, men han red ifrån det.
Det var morgonen som kom, morgonen och brisen från havet, och mörkret vek och Mordors härar kved och tjöt när skräcken grep dem och de flydde och föll och den framåtsprängande vredens mångtusende hovar trampade ner dem och red över dem.
Denna modul skildrar ryttarfolkets öden från Tredje Ålderns början till dess slut, deras tre hem: Rhovanion, Anduins övre dalgång och Rohan och deras stormän, t.ex. Vidugavia, Helm, Éomer och Théoden. Helmklyftan och andra viktiga platser beskrivs med kartor.

User translation (from the Riders of Rohan book)
Riders of Rohan is a source book for the Middle Earth Role Playing Game (MERP).

Riders of Rohan deals with the enigmatic and brave horse lords. This source book covers the Riders of the Mark in great detail, across three seperate periods:

-Their existence on the plains of Rohan before the war with the Wainriders.
-Their life in the vales of Anduin and their war with Scatha the Drake.
-Their settlement in Rohan.

Riders of Rohan also covers people of note, information on playing in any one of the three major periods covered, major sites and settlements, and a set of adventures through the history of the Rohirrim.

Hide Content
More Information Edit | History

This is the Swedish Box Set edition (slightly changed and with some additional rules for using with Drakar och Demoner Expert) of Riders of Rohan

Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 534
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 17
Users Wanting: 1
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.