Galtevår (2006)

Average Rating: 6.25/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Galtevår
Nick: 
Softcover version
Publisher: 
Year: 2006
Soft Cover
Product Code: 7-3010
ISBN-10: 9197567965
ISBN-13: 978-9197567961
88 pages
Size: 8.70 x 11.25 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (Translation)

The whole village was on its feet early this spring day. Although the sun was shining, the north wind was still cold, and it had not prevented the peasants from around Haven to travel along the muddy roads. The horns and drums of Jornhall were now calling for holy deeds to be performed. In slow pace they walked up the hill to the large sanctuary, where the Silverbryck [a high priest] himself stood in his sacrificial robe with his Stormvölr [staff] in hand and the priests at his side.

When the huge drums began to beat, and the birch-bark horns were sounded, came five Jaarnbrotrar dragging a huge beast bound in chains. People gasped in horror and retreated several steps before the Silverbryck managed to calm them.

- Hear ye, the horns call to holy deeds! Time has come for faith and magic sacrifice, blood, and blotgång! Storme shall answer us with certainty, Jorn provide us strength with his iron fist, Enken will travel to us quickly, seizing the spear's shaft.

The entire congregation of the area raised their voices in joyful shouts. Only a group of adventurers stood quietly a small distance away. They had sensed that something was not right in Haven. But what?

Galtevår is an adventure that takes place in and around the town of Haven in northern Vortland. There the adventurers are drawn into a story that offers a godless man of God, conspiracies, watchful weavers of Vitner [sorcerers] and ancient sorcery. They have to travel over the windswept plains and dark, magic forests only to find that the secret they have begun to uncover is both larger and older than they ever could have imagined.

The book contains an adventure and a detailed description of the feast Galtevår and information about the city Haven in Vortland.

From the back of the book (Swedish original)

Hela bygden var på benen tidigt denna vårdag. Trots att solen sken var kylan fortfarande bister i nordan vinden, men detta hade inte hindrat bönderna från Havens omnejd att resa längs de leriga vägarna. Nu kallade Jornhalls horn och trummor till helig handling. I sakta mak vandrade de uppför kullen mot den stora helgedomen, där självaste silverbrycken stod iklädd blotskrud med stormvölr i hand och prästerskapet vid sin sida.

När de enorma trummorna började slås, och näverlurarna ljöd, kom fem jaarnbrotrar dragandes på en enorm best slagen i kedjor. Folk flämtade av fasa och backade flera steg innan silverbrycken lyckades lugna dem.

- Hör Haven hur hornen kallar till helig handling! Tid är inne för tro och trolloffer, blod och blotgång! Storme skall med visshet svara, Jorn med järnhand ge oss kraft, Enken till oss snarast fara, fattar envigsspjutets skaft.

Hela traktens menighet höjde sina röster i glada rop. Bara en samling äventyrare stod stilla en bit bort. De hade på känn att någonting inte stod rätt till i Haven. Men vad?

Galtevår är ett äventyr som utspelar sig i och runt staden Haven i norra Vortland. Där dras äventyrarna in i en handling som erbjuder både gudlösa gudsmän, sammansvärjningar, vakande vitnervävare och urgammal trolldom. De måste resa över vindpinade slätter och genom mörka trollskogar bara för att finna att den hemlighet de börjat blottlägga är både större och äldre än de någonsin kunnat ana.

Boken innehåller ett äventyr samt utförliga beskrivningar av högtiden Galtevår samt information om staden Haven i norra Vortland.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.25 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.25
Num Views: 996
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] adventure [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.