Vastermark (2006)

Average Rating: 7.25/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Vastermark
Nick: 
Hardcover version
Publisher: 
Year: 2006
Hard Cover
Product Code: 7-6010
ISBN-10: 9197567973
ISBN-13: 9789197567978
132 pages
Size: 8.70 x 11.25 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book (Translation)

First came the foreboding and dull sound of hundreds of hooves stomping over a hard surface. Soon thereafter the ground began to shake and small rings formed in the pools that had formed on the rough road. I pressed myself hard against the stone wall so as not to be in the way when they arrived. Unconsciously, I held my breath while I waited with my eyes focused on the corner of the cliff wall. The sound of hooves soon drowned all else and I knew they would come around the corner at any moment.

Then suddenly they were there. The first to appear was a man wearing an enormous horned helmet. The rider sat hunched forward on the snorting horse. In his shield hand he carried Viranne's proud banner that fluttered in the hard wind. He was followed by a horde of heavily armed knights on their huge steeds whose hooves dragged up wet and mud that splashed all the way to where I stood. Although I was not more than 9 years old at the time I knew then and there that one day I too would sit on a horse wearing a helmet, proudly carry the banner of Viranne. This was my destiny ...

Vastermark deals with the countries furthest to the west. The book contains valuable information for anyone who wants to create adventures and campaigns originating in the western countries. This product is also useful for players who want their characters to come from Vastermark. In addition to culture, lifestyle and mythology you can find detailed descriptions of the various countries' histories as well as cities and mysterious places in each country.

Step into the world of knights!

From the back of the book (Swedish original)

Först anlände det ödesmättade och dova ljudet av hundratals hovar som stampade fram över det hårda underlaget. Strax därefter började marken vibrera och små ringar formades i vattnet som samlats i vägens ojämnheter. Jag tyckte mig hårt mot klippväggen för att inte vara ivägen när de kom. Omedvetet höll jag andan medan jag väntade med blicken på bergväggens hörn. Ljudet från hovarna överröstade snart allt annat och jag förstod att de skulle komma fram runt hörnet vilket ögonblick som helst.

Så kom de plötsligt. Den som var först att synas var en man iförd en väldig grenhjälm. Ryttaren satt framåtlutad på den frustande hästen. I sin sköldhand bar han stolt Virannes baner som fladdrade hart i vinden. Sedan följde en hord av tungt rustade riddersmän på sina stora springare vars hovar drog upp väta och gyttja så att det stänkte ända dit jag stod sina stora springare vars hovar drog upp vatten och gyttja så att det stänkte ända dit jag stod. Aven om jag vid tillfället inte var mer än 9 år gammal så förstod jag där och då att en dag skulle även jag sitta på en häst iförd grenhjälm och stolt bära pa Virannes fana. Detta var mitt öde...

Vastermark heter denna bok som behandlar länderna längst bort i väster. Boken Innehåller värdefull information för den som vill skapa äventyr och kampanjer med länderna i väster som utgångspunkt. Denna produkt är även värdefull för spelare som vill att deras rollpersoner ska vara från Vastermark. Vid sidan av kultur, leverne och mytologi finns ingående beskrivningar av de olika ländernas historia samt städer och mystiska platser till varje land.

Stig in i riddersmännens värld!

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 7.25 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.25
Num Views: 697
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 0
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 1 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: fantasy [+] region_sourcebook [+] trudvang [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.