The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
Mouse Guard (2nd Edition)
Revolutionaries
Abattoir 8
Player's Handbook (D&D 5e)
Courts of the Shadow Fey (5E)
Everybody Wants to Rule the World
Dungeons & Dragons Starter Set
Stranger Things Dungeons & Dragons Starter Set
The Lord of the Rings Roleplaying Adventure Game
Microscope
Blades in the Dark
The GameMaster's Apprentice
Dragons Conquer America: The Dawn of a New World
Kids on Bikes
Players Handbook (AD&D 1e)
Dungeon Masters Guide (AD&D 1e)
Dungeons & Dragons Set 1: Basic Rules
Book 05: Shadow on the Sand
GURPS New Sun
Vikings of Legend
Numenera
Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
Lovecraftesque
Realms of Terrinoth
Ironsworn
The Fantasy Trip: Legacy Edition
Forbidden Lands Core Boxed Set
The Tale of the Haunted Ravine
RuneQuest: Roleplaying in Glorantha Slipcase Set
The Complex
Alarums & Excursions (Issue 522: May 2019)
Heroes of Baldur's Gate
The Enemy Within Campaign Volume 1: Shadows Over Bögenhafen
Dogs in the Vineyard
S1: Tomb of Horrors
Trail of Cthulhu
Delta Green
Dungeons & Dragons Basic Set (Second Edition)
Mythic Game Master Emulator
GB1: Trouble Brewing
Pathfinder Roleplaying Game Core Rulebook
The Great Pendragon Campaign
A Spy in Isengard
Fiasco
The Dresden Files Roleplaying Game, Volume 1: Your Story
Mouse Guard Roleplaying Game Box Set
Anima Prime
Pathfinder Roleplaying Game: Beginner Box
Durance

Lawster's Lode (1989)

Average Rating: 2.00/10
RPG Item Rank: N/A
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1989
Soft Cover
32 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

User summary
Adventure for Western 2nd edition. The year is 1870 and the location is the mining communities Lawster's Lode and Rico Silver in Arizona, there the silver as attracted the lawless.

Producers summary (In swedish)
En ung kontorist, Edward Stapling, vid ett litet gruvkontor övertalar en gruvarbetare, Creb Tallman, att hjälpa honom stjäla silver från deras gemensamma arbetsgivare. Tallman börjar dock umgås med ett gäng skumma typer och Stapling blir paranoid och tror att de planerar att lura honom på hans andel.

Därför gömmer Edward Stapling det stulna silvret. Creb Tallman anländer till mötesplatsen, den nyligen övergivna gruvstaden Rico Silver, med sina nya kamrater utan att hitta något spår av vare sig silvret eller kontoristen. Ilskna, förvirrade och frustrerade förhör och mördar de den enda kvarvarande familjen, i ett försök att få reda på var silvret och kontoristen tagit vägen.

Under tiden blir Stapling orolig över vad som hänt, eftersom dottern i den mördade familjen var hans fästmö och hon skulle ha mött honom i en närliggande stad. Han vågar inte ge sig iväg för att undersöka vad som hänt och hämta silvret ensam, så han hyr rollpersonerna som livvakter. Till rollpersonerna säger han bara att han vill bege sig till den övergivna gruvstaden för att undersöka vad som hänt med fästmön, och när de väl kommit fram får rollpersonerna ingen chans att ta det lugnt. Banditgänget är dem på spåren och kommer inte att vila förrän de fått tag på mannen som lurade dem på en förmögenhet i silver

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 2.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 386
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 3
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.