De svarta banden (1989)

Average Rating: 2.00/10
RPG Item Rank: N/A
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Softcover Version
Publisher: 
Year: 1989
Soft Cover
40 pages
Size: A4
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

User summary
Adventure for Western 2nd edition. Taking place close to the border between Arizona and New Mexico in the year 1871. The plot revolves around the hunt for a bandit gangs hidden loot.

Producers summary (In swedish)
Tre män rånar en bank i New Mexico. De kommer undan med bytet, men börjar bråka inbördes. Slutligen dödar de två underhuggarna Pete Clanton och Joe Blake ledaren i gänget. De gömmer pengarna i en gammal Navajo mesa och beslutar sig för att dra sig tillbaka till anonymiteten. De återvänder till sina familjer och arbeten i en vanlig småstad i västern. Clanton och Blake bestämmer sig också för att försäkra sig om att deras fruar skall få pengarna från bankrånet om de skulle dö. De graverar därför varsin halva av kartan över mesan på sina revolverkolvar.

Det visar sig att ledaren, Charles Brent, som de trodde sig ha dödat överlevde och nu leder en brutal och ökänd rånarliga som kallar sig "De Svarta Banden". Brent söker de två förrädarna för att ta tillbaka bytet. De Svarta Banden lyckas få tag på Clanton och skjuter ner honom. Emellertid lyckas den döende mannen kravla undan och in i rollpersonernas läger. Han ger dem sin revolver och ber rollpersonerna se till att hans fru får en del av de gömda pengarna, därefter dör han. Kommer rollpersonerna få tag på den andra revolvern före De Svarta Banden och kommer de att få tag på bytet?

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 2.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 350
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 5
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.