The Hotness
Games|People|Company
Legacy of Dragonholt
The Fantasy Trip: Legacy Edition
Wrath & Glory Core Rules
Melee
Player's Handbook (D&D 5e)
Barrowmaze Complete
Ironsworn
Pits & Perils
The Watch
The Death Knight's Squire: A 5E Solo Gamebook
Pathfinder Playtest: Rulebook
Microscope
The Quiet Year
Dungeons & Dragons Starter Set
Arsenic & Lies
Fiasco
Middle-Earth Adventure Game
The Laundry
Maze of the Blue Medusa
In The Labyrinth
Vampire: The Masquerade (2nd Edition)
Vampire: The Masquerade (Revised Edition)
Dungeons & Dragons Basic Set (Second Edition)
Advanced Melee
Barony
Adventure Class Ships Volume 2
Heart of Ice
DCC #067: Sailors on the Starless Sea
Fate Core System
Lamentations of the Flame Princess (Player Core Book: Rules & Magic)
OneDice Universal
Blades in the Dark
Ten Candles
Curse of Strahd
Adventures in Middle-earth Player's Guide
Harlem Unbound
OneDice Universal Revised
Starfinder Core Rulebook
Genesys Core Rulebook
Kids on Bikes
Everywhen
Writing with Style: An Editor's Advice for RPG Writers
Trail of Cthulhu
Polaris: Chivalric Tragedy at Utmost North
Delta Green
Mythic Game Master Emulator
Malleus Monstrorum
The Ruins of Myth Drannor
Diaspora
How to Host a Dungeon

Nemezis (2011)

Average Rating: 7.16/10
RPG Item Rank: 4197
Information
RPG
Genre
Setting
Series Code
 
Category
Mechanic Show More »
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2011
Primary Name
Nemezis
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 91552
Versions
Pg. 1
Nick: 
Nemezis Edizione Italiana PDF
Publisher: GG Studio
Year: 2015
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
ISBN-13: 978-8898955084
180 pages
Size: A5
Italian
View
Corrections
Link Image
Nick: 
Nemezis
Publisher: GG Studio
Year: 2014
Soft Cover
Product Code: GGSW0401
178 pages
Size: A5
Italian
View
Corrections
Link Image
Nick: 
English PDF version
Publisher: 
Year: 2012
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code: GRA10005
160 pages
Size: 6.50 x 9.00 inches
English
View
Corrections
Link Image
Nick: 
Edycja limitowana
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Hard Cover
Product Code: 1005
ISBN-13: 9788393179626
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
Nick: 
First Printing
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Soft Cover
Product Code: 1005
ISBN-13: 978-8393179626
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
Nick: 
PDF Version
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

Publisher's blurb:

Starożytni przepowiadali nadejście plugawych bestii. Narodzone u zarania wszechświata potwory miały ponoć przebudzić się z trwającego milenia snu, by zniszczyć Ziemię i rodzaj ludzki. Monstra te zostały nazwane przez proroków minionych epok mrocznymi bogami. Według ich wyroków nic nie mogło powstrzymać ich od unicestwienia człowieka.
Przepowiednie mówiły prawdę.
Bóstwa przebudziły się i zniszczyły Ziemię.
Ludzie odpowiedzieli ogniem.
Prorocy nie przewidzieli, jak wielką potęgą będzie dysponował człowiek, gdy nadejdą Złe Czasy. Nie rozumieli niszczącej siły broni plazmowej. Nie potrafili sobie wyobrazić armady gwiezdnych okrętów, wypuszczających jednocześnie setki tysięcy pocisków. Może i potwory dysponują niemal boską potęgą, ale większość wyparowuje, gdy oberwą megatonową atomówką.

Nemezis, setting-legenda, zwycięzca Megakonkursu powraca! Dzięki nagradzanej mechanice Savage Worlds, światy Eclipse nigdy nie były bardziej grywalne! Wciel się w jednego z ludzi, którym niestraszne są plugawe bestie, sługi mrocznych bóstw, ani inne, mroczne moce. Odkrywaj sekrety skorumpowanej, zdegenerowanej szlachty Bariz. Ścigaj kultystów złych bogów, próbujących objąć władzę nad Ash. Co do plugawych bestii… polowania na Cor jeszcze nigdy nie były tak ekscytujące, jak ostatnimi laty!
Podręcznik do Nemezis to 208 stron wypełnionych akcją, sprzętem, miejscami i przygodami! Nie zwlekaj, Eclipse czeka!

translation:

The ancients foretold the coming of the vile beast. Born at the dawn of the universe monsters were supposed to wake up from sleep lasting millennia to destroy the Earth and mankind. These monsters have been called by the prophets of past ages the Dark Gods. According to their convictions nothing could stop them from destruction of human race.
Prophecies were speaking the truth.
The Gods have woken up and destroyed the Earth.
People responded with fire.
The prophets have not predicted just how much power a human race will have, when the Dark Times will come. They did not understand the destructive power of plasma weapons. They could not imagine a stellar armada of ships, launching at the same time hundreds of thousands of bullets. Maybe the monsters have almost divine power, but most of them evaporate when hit with the megaton bomb.

Nemezis (Nemesis), setting-legend, winner of Mega competition is back! Thanks to the mechanics of Savage Worlds, worlds Eclipse (name of the setting) has never been more playable! Live the life of one of the people who are not afraid of filthy beasts, dark gods servant or other dark forces. Discover the secrets of the corrupt, degenerate nobility of Bariz. Fight against evil cultists of the Gods, trying to extend power over Ash. As for the filthy beast ... The hunting on Cor has never been as exciting as in the last years!
Nemesis is th rulebook with 208 pages filled with action, equipment, places and adventures! Do not hesitate, Eclipse awaits!

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: 4197
Num Ratings: 9
Average Rating: 7.16
Standard Deviation: 1.17
Num Views: 2183
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 2
Personal Comments: 2
Users Owning: 29
Users Wanting: 1
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 4
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.