Hide Content
Information
RPG Item: Nemezis
RPG
Genre
Setting
Series Code
 
Category
Mechanic Show More »
Designer
Artist
Production Staff
Publisher
Year Published
2011
Primary Name
Nemezis
Alternate Names
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 91552
Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
Fantasy Grounds VTT Version
Publisher: SmiteWorks
Year: 2016
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code: GRAFGNPGGG
Size:  
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Nemezis
Nick: 
Nemezis Edizione Italiana PDF
Publisher: Space Orange 42
Year: 2015
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
ISBN-13: 978-8898955084
180 pages
Size: A5
Italian
View
Corrections
Link Image
Nick: 
Nemezis
Publisher: Space Orange 42
Year: 2014
Soft Cover
Product Code: GGSW0401
178 pages
Size: A5
Italian
View
Corrections
Link Image
Nick: 
English PDF version
Publisher: 
Year: 2012
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code: GRA10005
160 pages
Size: 6.50 x 9.00 inches
English
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Nemezis
Nick: 
Edycja limitowana
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Hard Cover
Product Code: 1005
ISBN-13: 9788393179626
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Nemezis
Nick: 
First Printing
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Soft Cover
Product Code: 1005
ISBN-13: 978-8393179626
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Nemezis
Nick: 
PDF Version
Publisher: GRAmel
Year: 2011
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
208 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Publisher's blurb:

Starożytni przepowiadali nadejście plugawych bestii. Narodzone u zarania wszechświata potwory miały ponoć przebudzić się z trwającego milenia snu, by zniszczyć Ziemię i rodzaj ludzki. Monstra te zostały nazwane przez proroków minionych epok mrocznymi bogami. Według ich wyroków nic nie mogło powstrzymać ich od unicestwienia człowieka.
Przepowiednie mówiły prawdę.
Bóstwa przebudziły się i zniszczyły Ziemię.
Ludzie odpowiedzieli ogniem.
Prorocy nie przewidzieli, jak wielką potęgą będzie dysponował człowiek, gdy nadejdą Złe Czasy. Nie rozumieli niszczącej siły broni plazmowej. Nie potrafili sobie wyobrazić armady gwiezdnych okrętów, wypuszczających jednocześnie setki tysięcy pocisków. Może i potwory dysponują niemal boską potęgą, ale większość wyparowuje, gdy oberwą megatonową atomówką.

Nemezis, setting-legenda, zwycięzca Megakonkursu powraca! Dzięki nagradzanej mechanice Savage Worlds, światy Eclipse nigdy nie były bardziej grywalne! Wciel się w jednego z ludzi, którym niestraszne są plugawe bestie, sługi mrocznych bóstw, ani inne, mroczne moce. Odkrywaj sekrety skorumpowanej, zdegenerowanej szlachty Bariz. Ścigaj kultystów złych bogów, próbujących objąć władzę nad Ash. Co do plugawych bestii… polowania na Cor jeszcze nigdy nie były tak ekscytujące, jak ostatnimi laty!
Podręcznik do Nemezis to 208 stron wypełnionych akcją, sprzętem, miejscami i przygodami! Nie zwlekaj, Eclipse czeka!

translation:

The ancients foretold the coming of the vile beast. Born at the dawn of the universe monsters were supposed to wake up from sleep lasting millennia to destroy the Earth and mankind. These monsters have been called by the prophets of past ages the Dark Gods. According to their convictions nothing could stop them from destruction of human race.
Prophecies were speaking the truth.
The Gods have woken up and destroyed the Earth.
People responded with fire.
The prophets have not predicted just how much power a human race will have, when the Dark Times will come. They did not understand the destructive power of plasma weapons. They could not imagine a stellar armada of ships, launching at the same time hundreds of thousands of bullets. Maybe the monsters have almost divine power, but most of them evaporate when hit with the megaton bomb.

Nemezis (Nemesis), setting-legend, winner of Mega competition is back! Thanks to the mechanics of Savage Worlds, worlds Eclipse (name of the setting) has never been more playable! Live the life of one of the people who are not afraid of filthy beasts, dark gods servant or other dark forces. Discover the secrets of the corrupt, degenerate nobility of Bariz. Fight against evil cultists of the Gods, trying to extend power over Ash. As for the filthy beast ... The hunting on Cor has never been as exciting as in the last years!
Nemesis is th rulebook with 208 pages filled with action, equipment, places and adventures! Do not hesitate, Eclipse awaits!

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 3832
Num Ratings: 10
Average Rating: 7.14 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.11
Num Views: 2841
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 2
Personal Comments: 2
Users Owning: 39
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.