The Hotness
Games|People|Company
Blades in the Dark
Fire on the Velvet Horizon
The Sprawl
Planet Mother****er
Tales from the Loop
Starfinder Core Rulebook
Rise of the Dungeon Master: Gary Gygax and the Creation of D&D
Player's Handbook (D&D 5e)
Happiness is Mandatory
C1: The Hidden Shrine of Tamoachan
Warhammer Fantasy Roleplay Core Set
Instant Game
Dungeon Crawl Classics Role Playing Game
SagaBorn Roleplaying Game Core Rulebook
The Princess Bride Roleplaying Game
Monster Manual (AD&D 1e)
Pathfinder Roleplaying Game Core Rulebook
City Sites
The Quiet Year
Fate Accelerated
The One Ring Roleplaying Game
Dungeons & Dragons Starter Set
Monster Manual (D&D 5e)
Blades in the Dark Quick Start Guide
The Cypher System Rulebook
Doors to Darkness
Star Trek Adventures Core Book
Starfinder #001: Incident at Absalom Station
Dungeon Masters Guide (AD&D 1e)
Teenage Mutant Ninja Turtles & Other Strangeness
Fiend Folio
Death on the Reik
Dread
REF3: The Book of Lairs
The Valedictorian's Death
RR2: Book of Crypts
Covenants
Realms of Power: The Divine
Mythic Game Master Emulator
The Empire at War
Traveller Boxed Set
The Book of Ebon Bindings (Second Edition)
The Great Pendragon Campaign
Cloak & Dagger
Caves and Caverns
White Dwarf (Issue 83 - Nov 1986)
Glantri Kingdom of Magic
Battlesystem Miniatures Rules
The World's Greatest Screen
The Laundry
Information
RPG Item Version
Nickname
Orchernas rike: Gundabad
Alternate Names
Year Published
1990
Format
Saddle Stapled (modules/pamphlets)
Product Code
001-0521
ISBN-10
 
ISBN-13
 
Pages
88 pages
Dimensions
6.55 x 9.41 inches
Weight
 
Languages
Swedish
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 50303
Description Edit | History

Back of the book
Gundabad!
Namnet får blodet att isas i ådrorna på dem som hör det. Längst upp i dimmiga bergen, i berget Gundabad, ligger huvudfästet för Midgårds orcharméer. Under århundraden har ondska och död spridits av dess invånare, och ödelagt länderna runt omkring. Rykten förtäljer att det inte bara är orcher som vistas i berget, utan även andra, långt mer fasansfulla väsen. Vissa nämner drakar, andra viskar ordet balrog... Ingen vet om de har rätt, eller om det bara är lösa rykten.
De få äventyrare som vågar sig över ödemarken, fram till berget, återvänder sällan, och inte ens de få som har lyckats återvända från denna plats talar gärna om vad de såg och hur de lyckades ta sig därifrån.

I denna tjocka modul beskrivs berget Gundabad ingående med alla dess invånare, och en översikt ges av området omkring. Här finner spelledaren i Midgårdskampanjen ett av ondskans huvudfästen i Midgård, och Expert Drakar och Demoner-spelare får en formidabel äventyrsplats som överträffar allt de tidigare stött på.

Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.