Hide Content
Information
RPG Item: Last Voyage of the Ghazali
RPG Item Version
Nickname
Ghazalis sista färd PDF
Version Publisher
Alternate Nickname
Year Published
2020
Format
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
Product Code
 
ISBN-10
 
ISBN-13
 
Pages
82 pages
Dimensions
6.69 x 9.45 inches
Weight
 
Languages
Swedish
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 524090
Hide Content
Description Edit | History

From publisher blurb:

Kolonin i Taoan-systemet har skickat en nödsignal för att därefter tystna helt. På Coriolis sätts en räddningsexpedition samman, i den ingår det forna passagerarskeppet Ghazali. Rollpersonerna är en del av expeditionen och läggs i stas inför hoppet till den nödställda kolonin. Men under resan går något fruktansvärt fel. Rollpersonerna väcks till tjutande alarm och ett skadat skepp. Vad är det egentligen som har hänt? Och kan de överleva Ghazalis sista färd?

Detta 82-sidiga äventyr innehåller bland annat:

Ett spännande och tidspressat äventyr som utspelar sig på den forna lyxkryssaren Ghazali och dess omgivningar.
En ritning över Ghazali.
En ny skeppsriting av fraktaren Fatimans gåva.
En beskrivning av Hamura-systemet.
En komplett öppen sektor i form av portalstationen Hamurabi