Information
Description Edit | History

From website:

Czym są Fajne RPG?

Fajne RPG to marka, która łączy produkty dwóch największych polskich wydawnictw gier fabularnych – Kuźni Gier oraz wydawnictwa Gramel. Oba wydawnictwa osiągnęły sukcesy tak w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Pod naszym logiem ukazywać będą się zarówno wydawane przez nas tytuły zagraniczne, jak i zupełnie nowe, autorskie produkcje – nie tylko gry fabularne, ale też pozycje takie jak publikacje almanachowe.
Oprócz tego, Fajne RPG to grupa kreatywna, w której skład wchodzą twórcy, wydawcy, tłumacze, publicyści i fani gier fabularnych oraz tematów powiązanych. W dorobku członków naszego zespołu znajdują się m.in. Wolsung – polska gra fabularna utrzymana w konwencji steampunk’owej, jedyna polska gra fabularna, która z powodzeniem sprzedała się także za oceanem; polska edycja Savage Worlds - znanego na całym świecie uniwersalnego systemu do gry, którego linia wydawnicza rozrasta się dynamicznie za sprawą polskich twórców; wydani na zachodzie Adventurers! – przez długi czas na pierwszym miejscu listy bestsellerów serwisu RPGNow, gra odwołująca się do staroszkolnej stylistyki, a której polska wersja jest już w przygotowaniu; niezliczona ilość scenariuszy oraz publikacji i artykułów erpegowych, a także wiele projektów okołotematycznych (teksty do Światotworzenia, blogi polsko- i anglojęzyczne, konwenty, prelekcje i panele dyskusyjne). Osoby wchodzące w skład naszego zespołu pracowały też przy tak uznanych grach planszowych oraz karcianych jak Veto, przebojowy Alcatraz: The Scapegoat czy wydana przy okazji pierwszej komputerowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego – Wiedźmin: Przygodowa Gra Karciana.


Translation courtesy of Google:

What are Cool RPG?

Cool RPG is a brand that combines the products of the two largest Polish publishing role-playing games - Forge Games and Publishing Gramel. Both publications have achieved success both in Poland and internationally. Under our logo will appear both issued by our foreign titles, as well as new, original productions - not just role-playing games, but also items such as publications almanac.
In addition, Cool RPG is a group of creative, which includes authors, editors, translators, journalists and fans of role-playing games and related topics. The achievements of our team members are among Wolsung - Polish role-playing game kept in the convention steampunk'owej, Jedy on the Polish role-playing game, which successfully sold well overseas; Polish edition of Savage Worlds - the world famous universal system to play, the line publishing is growing rapidly thanks to Polish artists, handed over to the west Adventurers! - For a long time at the top of the list of bestsellers service RPGNow game referring to Staroszkolna design, and the Polish version is already in the pipeline ; countless scenarios and publications and articles erpegowych, as well as many projects okołotematycznych (texts to Światotworzenia, blogs Polish and English, conventions, lectures and discussion panels). The composition of our team also worked with such acclaimed board games and card games like Veto, hit Alcatra from : The Scapegoat is released on the occasion of the first computer adaptations of Andrzej Sapkowski - The Witcher: Adventure Card Game.

Company/Inititiative on polish market that combines the RPG efforts of publishers GIndie, Kuźnia Gier and GRAmel.

Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Genre:
Pg. 1 of 2 » 2
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2017
Rank 7152
Num Ratings 5
Average Rating 6.80
Num Owned 15
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2010
Rank 871
Num Ratings 19
Average Rating 8.00
Num Owned 72
Prev. Owned 2
For Trade 3
Want in Trade 2
Wishlist 2
Comments 9
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 2
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2016
Rank 70
Num Ratings 106
Average Rating 8.09
Num Owned 263
Prev. Owned 18
For Trade 3
Want in Trade 8
Wishlist 22
Comments 26
Year Published 2005
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 7.33
Num Owned 36
Prev. Owned 1
For Trade 0
Want in Trade 2
Wishlist 0
Comments 3
Year Published 2012
Rank 1405
Num Ratings 24
Average Rating 7.29
Num Owned 149
Prev. Owned 2
For Trade 3
Want in Trade 1
Wishlist 7
Comments 11
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 5.00
Num Owned 5
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 2012
Rank 2409
Num Ratings 18
Average Rating 7.00
Num Owned 24
Prev. Owned 3
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 2
Comments 2
Year Published 2009
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 1
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2016
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]