The Hotness
Games|People|Company
FAITH: A Garden in Hell – Starter set
Pathfinder Roleplaying Game: Beginner Box
100 Dungeons Deluxe
Wrath of the Autarch
The Great Grimoire of Cthulhu Mythos Magic
Mythic Game Master Emulator
The Creature Vault
13th Age
Apocalypse World 2nd Edition
James Bond 007
Dungeon World Roleplaying Game
Player's Handbook (D&D 5e)
The Strange
The GameMaster's Apprentice
On Her Majesty's Secret Service
Fiasco
FU: the Free, Universal RPG
Heroes & Other Worlds
Dungeon Crawl Classics Role Playing Game
Mouse Guard Roleplaying Game Boxed Set (Second Edition)
7th Sea Core Rulebook
Storm King's Thunder
Volo's Guide to Monsters
20 Dungeon Starters
Dogs in the Vineyard
Fading Suns
Enemies and Allies
The Arduin Grimoire 3: The Runes of Doom
B4: The Lost City
Domains of Dread
The Great Pendragon Campaign
H. P. Lovecraft's Arkham
Sweet Agatha
The Arduin Adventure
Tales of Terror Issue 1: Wastelands
Game Master's Toolkit
Gamma World Roleplaying Game
Legend of the Five Rings 4th Edition RPG
Coriolis
Apocalypse World
Beyond the Open Door
Hollowpoint
The One Ring: Adventures over the Edge of the Wild
Vampire: The Masquerade (20th Anniversary Edition)
Swords and Glory Volume 1: Tékumel Source Book
Don't Walk in Winter Wood (Second Edition)
Horror on the Orient Express (2nd Edition)
Baker Street: Roleplaying in the World of Sherlock Holmes
Hillfolk
Disintegration
Information
Primary Name
Fajne RPG
Alternate Names
Website
wrong website?
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 26791
Description Edit | History

From website:

Czym są Fajne RPG?

Fajne RPG to marka, która łączy produkty dwóch największych polskich wydawnictw gier fabularnych – Kuźni Gier oraz wydawnictwa Gramel. Oba wydawnictwa osiągnęły sukcesy tak w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Pod naszym logiem ukazywać będą się zarówno wydawane przez nas tytuły zagraniczne, jak i zupełnie nowe, autorskie produkcje – nie tylko gry fabularne, ale też pozycje takie jak publikacje almanachowe.
Oprócz tego, Fajne RPG to grupa kreatywna, w której skład wchodzą twórcy, wydawcy, tłumacze, publicyści i fani gier fabularnych oraz tematów powiązanych. W dorobku członków naszego zespołu znajdują się m.in. Wolsung – polska gra fabularna utrzymana w konwencji steampunk’owej, jedyna polska gra fabularna, która z powodzeniem sprzedała się także za oceanem; polska edycja Savage Worlds - znanego na całym świecie uniwersalnego systemu do gry, którego linia wydawnicza rozrasta się dynamicznie za sprawą polskich twórców; wydani na zachodzie Adventurers! – przez długi czas na pierwszym miejscu listy bestsellerów serwisu RPGNow, gra odwołująca się do staroszkolnej stylistyki, a której polska wersja jest już w przygotowaniu; niezliczona ilość scenariuszy oraz publikacji i artykułów erpegowych, a także wiele projektów okołotematycznych (teksty do Światotworzenia, blogi polsko- i anglojęzyczne, konwenty, prelekcje i panele dyskusyjne). Osoby wchodzące w skład naszego zespołu pracowały też przy tak uznanych grach planszowych oraz karcianych jak Veto, przebojowy Alcatraz: The Scapegoat czy wydana przy okazji pierwszej komputerowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego – Wiedźmin: Przygodowa Gra Karciana.


Translation courtesy of Google:

What are Cool RPG?

Cool RPG is a brand that combines the products of the two largest Polish publishing role-playing games - Forge Games and Publishing Gramel. Both publications have achieved success both in Poland and internationally. Under our logo will appear both issued by our foreign titles, as well as new, original productions - not just role-playing games, but also items such as publications almanac.
In addition, Cool RPG is a group of creative, which includes authors, editors, translators, journalists and fans of role-playing games and related topics. The achievements of our team members are among Wolsung - Polish role-playing game kept in the convention steampunk'owej, Jedy on the Polish role-playing game, which successfully sold well overseas; Polish edition of Savage Worlds - the world famous universal system to play, the line publishing is growing rapidly thanks to Polish artists, handed over to the west Adventurers! - For a long time at the top of the list of bestsellers service RPGNow game referring to Staroszkolna design, and the Polish version is already in the pipeline ; countless scenarios and publications and articles erpegowych, as well as many projects okołotematycznych (texts to Światotworzenia, blogs Polish and English, conventions, lectures and discussion panels). The composition of our team also worked with such acclaimed board games and card games like Veto, hit Alcatra from : The Scapegoat is released on the occasion of the first computer adaptations of Andrzej Sapkowski - The Witcher: Adventure Card Game.

Company/Inititiative on polish market that combines the RPG efforts of publishers GIndie, Kuźnia Gier and GRAmel.

Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Genre:
Pg. 1 of 2 » 2
Rank 6044
Num Ratings 5
Average Rating 6.80
Num Owned 15
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 2010
Rank 1095
Num Ratings 17
Average Rating 7.88
Num Owned 55
Prev. Owned 0
For Trade 3
Want in Trade 2
Wishlist 5
Comments 9
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 2
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 2016
Rank 66
Num Ratings 101
Average Rating 8.11
Num Owned 226
Prev. Owned 15
For Trade 3
Want in Trade 9
Wishlist 21
Comments 25
Year Published 2005
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 7.33
Num Owned 22
Prev. Owned 0
For Trade 1
Want in Trade 2
Wishlist 1
Comments 3
Year Published 2012
Rank 1575
Num Ratings 19
Average Rating 7.26
Num Owned 120
Prev. Owned 0
For Trade 4
Want in Trade 1
Wishlist 7
Comments 11
Year Published 2011
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 5.00
Num Owned 5
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 2
Year Published 2012
Rank 2248
Num Ratings 18
Average Rating 7.00
Num Owned 23
Prev. Owned 2
For Trade 1
Want in Trade 0
Wishlist 2
Comments 2
Year Published 2009
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2016
Rank 48
Num Ratings 82
Average Rating 8.22
Num Owned 298
Prev. Owned 4
For Trade 3
Want in Trade 3
Wishlist 9
Comments 16
Year Published 2012
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.